Promoting evidence-based reforms on medical deserts (OASES)

Kesto:

01.03.2021–29.02.2024

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

OASES-hanke on kansainvälinen EU-rahoitteinen hanke, jossa tutkitaan terveyspalvelujen tai terveydenhuoltohenkilöstön alueellista puutetta (medical desertification) Euroopassa. Hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat terveyspalvelujen alueelliseen puutteeseen, millaisia vaikutuksia ilmiöllä on sekä mitä keskeisiä eroja maiden, alueiden ja terveyspalvelujärjestelmien välillä on.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa terveysviranomaisten kapasiteettia terveydenhuoltojärjestelmien uudistamiseksi sekä tarttua niihin haasteisiin, joita terveyspalvelujen alueellinen puute (medical deserts) aiheuttaa terveydenhuoltojärjestelmille.

Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitkä tekijät aiheuttavat terveyspalvelujen alueellista puutetta, miten ilmiötä voidaan ehkäistä ja millä keinoin siihen voidaan vaikuttaa.

Toteutus

THL:n osahankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus, joka toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kuvataan kartoittavan kirjallisuuskatsauksen pohjalta niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat terveyspalvelujen alueelliseen puutteeseen ja miten ilmiötä voidaan ehkäistä. Toisessa vaiheessa kerätään hankkeen jäsenmaista tietoa terveyspalvelujen alueellisesta puutteesta hyödyntäen raportteja, dokumentteja sekä kansallisia tutkimuksia.

Muissa osahankkeissa selvitetään terveyspalvelujen alueellisen puutteen mittaamista sekä käynnistetään kansallisia pilottihankkeita. 

Yhteistyökumppanit

  • Italian National Agency for Regional Healthcare Services (Agenas), hankkeen koordinaattori, Italia
  • International Network for Health Workforce Education
  • Institute for Research and Information in Health Economics, Ranska
  • Babeș-Bolyai University, Romania
  • Semmelweis University, Unkari
  • School of Public Health, Ranska
  • National Agency for Public Health, Moldova

Rahoitus

The Third Health Programme of the European Union

Yhteystiedot

Timo Sinervo
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7231
sähköposti: [email protected]

Moona Huhtakangas
tutkija
puh. 029 524 8278
sähköposti: [email protected]