Protection and support of abused children through multidisciplinary intervention (PROCHILD)

Kesto:

01.11.2018-28.2.2021

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Prochild logo

Protection and support of abused children through multidisciplinary intervention (PROCHILD) on lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen ja ehkäisyyn pyrkivä hanke, joka toteutetaan kuudessa Euroopan maassa (Italia, Iso-Britannia, Kreikka, Ranska, Saksa ja Suomi). 

Tavoitteet

PROCHILD-hankkeen tavoitteena on

  1. Tukea eri alojen ammattilaisten toimintatapoja lastensuojelun alalla tehtävässä yhteistyössä
  2. Kehittää ammattilaisten osaamista liittyen lapsiin kohdistuvan väkivallan varhaiseen tunnistamiseen ja ammattilaisten väliseen yhteistyöhön
  3. Kehittää monialaista lapsiuhrien suojelu- ja hoitomallia
  4. Etsiä tapoja ottaa väkivallan uhreja ja heidän perheenjäseniään aktiivisesti mukaan palveluiden arviointiin ja kehittämiseen

Toteutus

  1. Kerätään tietoa olemassa olevista hyvistä käytännöistä havaita lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, auttaa lapsiuhreja ja tehdä monialaista yhteistyötä 
  2. Kehitetään paikallisia ja kansallisia käytäntöjä, joilla edistetään lapsiin kohdistuvan väkivallan varhaista havaitsemista, lapsiuhrien suojelua ja monialaista yhteistyötä
  3. Luodaan verkko-oppimisalusta eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille lapsiin kohdistuvasta väkivallasta
  4. Toteutetaan koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon, oppilaitosten, poliisin ja oikeustoimen ammattilaisille

Yhteistyötahot

Konsortion johto ja koordinaatio

Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Italia)

Konsortion jäsenet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Suomi)
La Voix De L’enfant (Ranska)
The IARS International Institute (Iso-Britannia)
Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen (Saksa)
Institouton Ygeias Tou Paidiou (Kreikka)

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan komission perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma.

 EU flag

Yhteystiedot

Hanna Kettunen
tutkija
puh. 029 524 7582
sähköposti: [email protected]