Reducing the burden of non-communicable diseases by providing a multi-disciplinary lifestyle treatment intervention for type 2 diabetes (CARE4DIABETES)

Kesto:

01.02.2023–31.01.2026

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

CARE4DIABETES-yhteishankkeessa (JA) pilotoidaan ja testataan Hollannissa kehitetyn tyypin 2 diabetesta sairastavien elintapaohjausmallin toteutettavuutta ja vaikuttavuutta 12 EU-maassa.

Tavoitteet

Päätavoitteena on parantaa tyypin 2 diabetesta sairastavien hoitoa ja elämänlaatua. Yhteiskunnan tasolla mallin avulla pyritään kohdentamaan ja hallitsemaan paremmin tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarvittavia resursseja.

Tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka jää pysyvään käyttöön hankekauden jälkeen.

Toteutus

Kansallinen implementointi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa systemaattista kehittämismallia (PDSA) noudattaen.

Elintapaohjausmallin kehittäjä Voeding Leeft kouluttaa pilottiin osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset toteuttamaan mallia. Testiä varten elintapaohjausmalli ja siihen liittyvät materiaalit muokataan kansallisiin olosuhteisiin ja hoitosuosituksiin sopivaksi.

Suomessa THL:n kumppanina on Diabetesliitto, joka toteuttaa elintapaohjausmallin ryhmämuotoisena verkko-ohjauksena. Yhteensä 40 osallistujaa kutsutaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen diabetespotilaiden joukosta. Ensimmäinen ohjausryhmä käynnistyy tammikuussa 2024 ja toinen lokakuussa 2024. Ohjaus kestää 12 kuukauden ajan.

THL vastaa koko hankkeen evaluaatiosta, sekä projektin toteutumisen seurannan että kansallisten pilottien vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta.

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: fundacion para el fomento en asturias de la investigacion cientifica aplicada y tecnologia (FICYT)

 • Istituto superiore di sanita (ISS), Italia
 • Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (NLNA), Hollanti
 • Ministerio da saude - republica portuguesa (DGS), Portugali
 • Ministerstvo na zdraveopazvaneto (MOH BG), Bulgaria
 • Ministerstvo zdravotnictva slovenskej republiky (MOH SR), Slovakia
 • Ministry for health - government of Malta (MFH), Malta
 • Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ), Slovenia
 • Narodowy fundusz zdrowia (NFZ), Puola
 • Nemzeti nepegeszsegugyi kozpont (NPHC), Unkari
 • Sciensano (SCIENSANO), Belgia
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomi
 • 1st ygeionomiki perifereia dype attikis (1st YPE ATTICA), Kreikka

Rahoitus

 • European Commission (GA 101082427)
 • Granting authority: European Health and Digital Executive Agency (HADEA)

Yhteystiedot

Jaana Lindström
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8635
[email protected]

Euroopan unionin osarahoittama

Euroopan unionin yhteisrahoitus. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpano- viraston (HaDEA) näkemyksiä. Euroopan unionia tai myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa.

Projekti CARE4DIABETES on saanut rahoitusta Euroopan Komissiolta. Avustussopimus No 101082427.