REFINEMENT

Kesto:

1.1.2011–31.12.2019

Vastuuyksikkö:

Mielenterveysyksikkö

Muualla verkossa:

REFINEMENT-hanke tutkii mielenterveyspalvelujen rahoitusmallien vaikutusta palvelujen laatuun 2011–2015.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on:

  • selvittää rahoitusmallien vaikutusta mielenterveyspalveluiden laatuun ja potilaiden hoitopolkuihin
  • löytää mielenterveyspalveluiden rahoituksen parhaita käytäntöjä
  • esittää mielenterveyspalveluiden laatua ja tuloksellisuutta edistävää rahoitusmallia.

Hankkeen toteutus

REFINEMENT on kolmevuotinen EU:n tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman osarahoittama monitieteinen tutkimushanke. Sitä johtaa Veronan yliopiston psykiatrian laitos. Hankkeen suomalaisen osan ja hankkeen kokonaisarvioinnin toteuttaa THL:n mielenterveysyksikkö.

Hanke toteutetaan Italiassa, Itävallassa, Englannissa, Espanjassa, Norjassa, Ranskassa, Virossa, Romaniassa ja Suomessa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan työikäisen väestön mielenterveyspalveluiden rahoitusmalleja ja taloudellisia kannustimia eri maissa. Suomessa on kerätty kattavaa tietoa kunnallisesta palvelujärjestelmästä Helsingin ja Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireistä. Tutkimukseen osallistuneet kunnat ja sairaanhoitoalueet saavat palauteraportin keväällä 2012 alueensa mielenterveyden ja päihdepalveluiden tilanteesta 2011/12 suhteutettuna väestön elinolo- ja sairastavuustietoihin.

Toisessa REFINEMENT-hankkeen vaiheessa kartoitetaan yli 18-vuotiaiden mielenterveyspalveluiden tuloksellisuutta. Suomessa tätä varten tunnistetaan yli 18-vuotiaat HUS:n kunnissa asuvat psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olleet potilaat vuonna 2009, joiden hoitopolkuja, sairastavuutta, työllisyyttä ja kuolleisuutta seurataan rekisteritiedoilla vuoden 2010 loppuun asti.

REFINEMENT-hankkeen lopuksi rakennetaan eurooppalainen malli analysoimalla rahoitusmallien ja palvelujen tuloksellisuuden yhteyksiä.

Suomessa hanke toteutetaan yhteistyössä kiinnostuneiden kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa.

Yhteystiedot

Hankkeen vastuuhenkilöt:
Tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck
puh. 040 065 9101
sähköposti: [email protected]

REFINEMENT-hankkeen logo.

Seminaarit

1.12.2017  Refinement seminaariohjelma (pdf 38 kB)

18.11.2016 Refinement seminaariohjelma (pdf 39,17 kB)

20.05.2016 Refinement seminaariohjelma (pdf 38.02 kt)

13.11.2015 Refinement seminaariohjelma (pdf 37.23 kt)

24.04.2015 Refinement seminaariohjelma (pdf 37.52 kt)

03.10.2014 Refinement seminaarinohjelma (pdf 547 kt)

Linkki seminaariesityksiin

Työkalut

ESMS-R (pdf 2822 kt)
Eurooppalainen mielenterveyspalveluiden kartoittamistyökalu.