Reilu ruokamurros (Just food): Reilu, kestävä ja ilmastoviisas ruokajärjestelmä

Kesto:

01.06.2019–30.08.2025

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

Muualla verkossa:

Reilu ruokamurros (Just food) -hankkeessa tutkimme, miten siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti.

Tavoitteet

Just food -hankkeessa selvitämme:

  • Mitä tarkoittaa reilu ruokamurros?
  • Miten sitä voidaan edistää käytännössä?
  • Millaiset politiikkatoimet vauhdittaisivat harppausta kohti reilua ruokamurrosta?                                                

Toteutus

Just food -hanke on poikkitieteellinen konsortiohanke, jota johtaa Suomen ympäristökeskus Syke.

Hankkeessa luodaan erilaisia murrospolkuja, jotka kuvaavat eri tapoja hillitä ruokajärjestelmän ilmastopäästöjä. THL kehittää erityisesti ruokavaliomuutokseen perustuvaa murrospolkua. Muutosten vaikutusten havainnointi eri väestöryhmissä, kuten sosioekonomisissa ryhmissä, on tärkeä osa hankkeen työtä.

THL:ssä tutkimme erityisesti, millaisia vaikutuksia muutoksella kohti kestävämpää ruokavaliota olisi eri väestöryhmien ravitsemukseen ja terveyteen. Selvitämme myös ruokavalion kasvihuonekaasupäästöjen väestöryhmittäisiä ja alueellisia eroja sekä päästöjen yhteyksiä ruokavalion ravitsemukselliseen laatuun. Lisäksi tutkimme, minkälaisia haasteita ja esteitä kansalaiset eri väestöryhmissä kokevat siirtymässä kohti kestävämpää ruokavaliota.

Yhteistyökumppanit

Konsortio:

  • Bernin yliopiston Centre for Development and Environment
  • E2 Tutkimus
  • Jyväskylän yliopisto
  • Luonnonvarakeskus (Luke)
  • Suomen ympäristökeskus (Syke)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Hanketta tehdään vuorovaikutuksessa useiden ruokajärjestelmän toimijoiden kanssa. 

Rahoitus

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), FOOD-ohjelma.

Yhteystiedot

Laura Paalanen
erikoistutkija
puh. 029 524 8816
[email protected]

Seuraa hanketta Twitterissä:
@justfood_stn