Romanien ja saamelaisten mielen hyvinvoinnin edistäminen

Kesto:

1.4.2023–31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Romanien ja saamelaisten mielen hyvinvoinnin edistäminen -hankkeessa edistämme eri tavoin romanien ja saamelaisten mielen hyvinvointiin liittyvien tarpeiden huomioimista esimerkiksi palveluissa. Lisäämme muun muassa mielen hyvinvointia tukevien materiaalien kielellistä ja kulttuurista saavutettavuutta, edistämme puhetta mielenterveydestä yhteisöjen sisällä ja tuomme kuuluviin romaninuorten äänen. 

Teemme työtä tiiviissä yhteistyössä yhteisöjen ja toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen romaneita koskevan osuuden tavoitteena on edistää romanien mielen hyvinvointia muun muassa

  • huomiomalla romanit mielenterveyttä tukevien palveluiden kehittämisessä ja muussa toiminnassa
  • edistämällä puhetta mielenhyvinvoinnista romaninuorten keskuudessa
  • kouluttamalla romaniyhteisön jäseniä mielen hyvinvoinnin puheeksiottamiseen ja koostamalla kulttuurinmukaistettu materiaalipaketti. 

Hankkeen saamelaisia koskevan osuuden tavoitteena on edistää saamelaisten mielen hyvinvointia muun muassa

  • huomioimalla saamen kieli ja kulttuuri mielenterveyttä tukevien palveluiden kehittämisessä ja muussa toiminnassa
  • vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten kulttuurista kompetenssia mielenterveyden tukemiseksi
  • lisäämällä saamenkielisten mielenterveyttä tukevien materiaalien saavutettavuutta.  

Toteutus

Hanke toteutetaan vuosina 2023–2024 osana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) julkaiseman Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa.

Hanke kuuluu strategian osakokonaisuuteen Mielenterveys pääomana.

Rahoitus

STM

Yhteystiedot

Johanna Mäki-Opas
projektipäällikkö 
puh. 029 524 7948
sähköposti: [email protected]

Marko Stenroos 
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 8423
sähköposti: [email protected]

Niila Rahko 
suunnittelija 
puh. 029 524 7641
sähköposti: [email protected]