Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä (SisäNyt)

Kesto:

1.10.2018-30.9.2019

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

SisäNyt-hanke tukee hallituksen Terveet tilat 2028 –ohjelmaa sisäilmaongelmaisten rakennusten ja oireilevien nykytilan kartoittamisessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on koota nykytieto sisäilmaongelmaisten rakennusten ja niissä oireilevien tai sairastuneiden ihmisten määristä yksityisellä ja julkisella sektorilla,  kartoittaa kiinteistöjen kunnon selvittämisen menetelmiä ja  velvoitteita,  kartoittaa eroja rakennusten sisäilmaongelmiin puuttumisessa ja terveysvaikutuksista ihmisiin sen mukaan, omistavatko rakennukset yksityinen, valtio tai kunta ja verrata Suomea vertailumaihin.

Toteutus

Hanke on jaettu kahdeksaan työpakettiin:

 1. Hankkeen johtaminen (THL)
 2. Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrät julkisella sektorilla – nykytilanteen kartoitus ja kansainvälinen vertailu (Kuntaliitto)
 3. Asuntojen, päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien määrät terveyssuojeluviranomaisten ilmoitusten valossa (THL)
 4. Sisäilmaongelmien nykytilanne ja aiempi kehitys yksityisillä, kunnan ja valtion työpaikoilla Suomessa (TTL)
 5. Sisäilmahaittojen ja oireiden määrän nykytilanne Suomessa (THL)
 6. Sisäilman terveysvaikutusten tulkinnat ja tautiluokitukset Suomessa ja vertailumaissa (THL)
 7. Kiinteistöjen kunnon selvittämisen käytännöt ja velvoitteet (THL)
 8. Erot rakennusten sisäilmaongelmiin puuttumisessa sen mukaan, omistaako rakennukset yksityinen, valtio tai kunta (TTL)

Yhteistyökumppanit

 • Kuntaliitto
 • Työterveyslaitos

Rahoitus

 • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Tuloksia

Salmela A, Tähtinen K, Hartikainen T, Pekkanen J, Lampi J, Jalkanen K, Niemi J, Lappalainen S, Lahtinen M, Sainio M, Manninen T, Wallenius K, Salmi K, Reijula K, Lindqvist H, Hyvärinen A (2019) Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:59.

Yhteystiedot

Anne Hyvärinen
tutkimusprofessori, yksikönpäällikkö
puh: 029 524 6364
sähköposti: [email protected]