Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarpeen ennakointi (SOTEHEN)

Kesto:

01.03.2023 - 31.03.2024

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Hankkeessa arvioidaan sote-henkilöstötarpeen kehitystä palvelutarpeen kehityksen perusteella sekä sote-sektoreilla että koko kansantaloudessa sekä sote-henkilöstön työvoiman kehitystä poistuman ja tutkintotuotannon avulla.

Tavoitteet

Arvio sote-henkilöstön kysynnän kehityksestä sote-aloilla ja koko kansantaloudessa ammateittain.

Arvio sote-henkilöstön tarjonnan kehityksestä tutkintoaloittain ja ammateittain.                     

Toteutus

Hanke hyödyntää SOME-mallin palvelutarpeen kasvun ennakointiin palveluluokittain, josta johdetaan palveluluokittainen ja ammattikohtainen henkilöstön kysyntä.

Tarjontaa ja sen kehitystä arvioidaan sote-ammattilaisten työllisyysprofiileilla, jotka on estimoitu rekisteriaineistoista.

Yhteistyökumppanit

LABORE

Rahoitus

VN/TEAS

Yhteystiedot

Juha Honkatukia
johtava tutkija
puh. 029 524 6011
[email protected]