Julkaisut

Aaltonen K, Tervola J, Heino P (2023). Analysing the effects of healthcare payment policies in conjunction with tax-benefit policies: A microsimulation study with real-world healthcare data. International Journal of Microsimulation 16(1): 89–107.

Ilmarinen K, Mukkila S, Tervola J (2020). Kotihoidon asiakasmaksut iäkkäillä. Analyysit. Yhteiskuntapolitiikka 85 (2020):4.

Tervola J, Aaltonen K, Heino P, Kajantie M, Heini K, Ollonqvist J (2020). Kotitalouksien terveysmenojen vaikutukset köyhyyteen Suomessa. INVEST Working Papers 1/2020. 

Tervola J, Aaltonen K, Tallgren F (2021). Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Finland.  Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Tervola J, Heino P. Onko yhdistetyssä terveydenhuollon maksukatossa järkeä? Vaikutusarvio eri vaihtoehdoista. Työpaperi 22/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tervola J, Haaga T, Ilmarinen K (2019). Terveydenhuollon asiakasmaksujen alueellinen vaihtelu Suomessa. Tutkimuksesta tiiviisti 48. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tervola J, Ilmarinen K, Mukkila S (2022). Asiakasmaksulain muutos lisäsi alueellista yhdenvertaisuutta kotihoidon maksuissa. THL Tutkimuksesta tiiviisti 30/2022.

Tervola J, Mukkila S, Ilmarinen K, Kapiainen S (2018). The distributional effects of out-of-pocket health payments in Finland 2010–2018. Discussion paper 35. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.