Sosiaali- ja terveydenhuollon tulonjakovaikutukset Suomessa (SOTE-SISU)

Kesto:

2019 -

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen ja niiden muutosten vaikutuksia kotitalouksien toimeentuloon eri väestöryhmissä. Lisäksi analysoidaan kuinka paljon sote-maksut lisäävät oikeutta toimeentulotukeen ja kuinka paljon toimeentulotukea jätetään hakematta, vaikka oikeus syntyisi.

Tutkimuksessa huomioidaan maksujen muutosten mahdolliset vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuuteen. Maksujen lisäksi analysoidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulonjakovaikutuksiin yhdessä tulonsiirtojen ja verotuksen kanssa.

Toteutus

Tutkimus tehdään yhteistyössä Kelan tutkimuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tutkimuksessa on rakennettu simulointimalli, jolla analysoidaan sosiaalietuuksien, verotuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen ja omavastuiden muutosten yhteisvaikutuksia kotitalouksien toimeentuloon.

Tutkimuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen ylläpitämää SISU-mikrosimulointimallia, jota on laajennettu rekisteritiedoilla sosiaali- ja terveydenhuollon käytöstä ja Kelan korvaamista terveydenhuollon menoista. Tutkimuksessa huomioidaan julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut, lääkekorvaukset, matkakorvaukset sekä yksityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset.

Tutkimus on osa INVEST-lippulaivahanketta. 
Lue lisää INVEST:istä

Samaa aihetta tutkittiin aiemmin hankkeessa "Sote-asiakasmaksujen sekä muun sosiaaliturvan lainsäädäntömuutosten vaikutus kotitalouksien toimeentuloon 2010–2018". 

Yhteistyökumppanit

  • Kela
  • Tilastokeskus
  • valtiovarainministeriö

Rahoitus

THL, Kela, sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Jussi Tervola
tutkimuspäällikkö
[email protected]
puh. 029 524 6134