Strengthening Environmental Surveillance to Advance Public Health Action (ODIN)

Kesto:

1.7.2023-30.6.2026

Vastuuyksikkö:

Asiantuntijamikrobiologia

Muualla verkossa:

Hankkeen tavoitteena on kehittää genomiikkaa hyödyntävä ympäristöseurantajärjestelmä vesivälitteisille taudinaiheuttajamikrobeille Saharan eteläpuolisissa maissa Afrikassa, ja vahvistaa maiden genomiepidemiologian ja bioinformatiikan kapasiteettia.

Tavoitteet

ODIN-projektin tavoitteena on: 

 • Kehittää ympäristöseurantaan ja genomiikkaan pohjautuva järjestelmä, joka toimii esimerkiksi vesivälitteisten taudinaiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin ennakkovaroitusjärjestelmänä epidemiatilanteissa.
 • Vahvistaa genomiikan ja bioinformatiikan osaamisen kapasiteettia Saharan eteläpuolisissa maissa Afrikassa. 
 • Vahvistaa kansainvälistä monitieteellistä tutkimusta ja yhteistyötä.
 • Viestiä ja tuottaa materiaalia sanitaatiosta ja hygieniasta lisäten paikallisen yhteisön tietoisuutta vesivälitteisistä infektiosairauksista ja siten vähentää sairastavuutta (UN SDG6).

Toteutus

ODIN-projekti sisältää seitsemän työpakettia:

 • Projektinhallinta, koordinointi ja johtaminen (koordinaattorina Lundin yliopisto, Ruotsi) 
 • Ympäristönäytteiden tutkimiseen ja syväsekvensointiin perustuvien infektiotautien seurantajärjestelmien perustaminen Tansaniaan, Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja Burkina Fasoon (vastuutahona THL) 
 • Liikkuvan laboratorion ja analyysimenetelmien kehittäminen vesivälitteisten taudinaiheuttajien seurantaan kohdemaissa Afrikassa
 • Metagenomiikan ja bioinformatiikan analyysiprosessien kehittäminen
 • Taudinaiheuttajien genomiikan integraatio kansanterveyden seurantajärjestelmiin Tansanissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Burkina Fasossa 
 • Saharan etelänpuolisten Afrikan maiden genomiseurannan kapasiteetin ja tiedonkulun vahvistaminen, sekä genomiikan ja bioinformatiikan koulutuksien järjestäminen 
 • Tuloksista viestiminen 

Yhteistyökumppanit

 • Lundin yliopisto (LU), Ruotsi (koordinaattori)                                                                                                  
 • National Institute for Medical Research (NIMR), Tansania
 • Centre National de la Recherche Technologique et Scientifique (CNRST/IRSS-DRCO), Burkina Faso
 • University of Kinshasa (UNIKIN), Kongon demokraattinen tasavalta
 • Flanders Institute for Biotechnology (VIB), Belgia
 • Ghentin yliopisto (UGENT), Belgia
 • Norwegian Research Centre (NORCE), Norja
 • The Global Health Network (TGHN), University of Oxford, Iso-Britannia

Rahoitus

Euroopan komissio (Horizon Europe)
Global Health EDCTP3

Yhteystiedot

Tarja Pitkänen
johtava asiantuntija
puh. 029 524 6315
sähköposti: [email protected]
 

ODIN-projektin ja rahoittajan logo.