Suojassa-hanke (iRiSk)

Kesto:

13.2.2019 - 30.6.2020

Vastuuyksikkö:

Valtion muut erityispalvelut

Muualla verkossa:

Suojassa-hankkeessa THL pilotoi ja tutkii iRiSk kartoitus- ja haastattelumenetelmää yhdeksässä turvakodissa. 

Tavoitteet 

Suojassa-hankkeen tavoitteena on pilotoida ja tutkia Ruotsissa kehitetyn iRiSk-haastattelumenetelmän soveltuvuutta suomalaisissa turvakodeissa.

Toteutus

Turvakodeissa Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtenäistä tutkittuun tietoon perustuvaa menetelmää arvioida turvakodeissa olevien lasten turva- ja riskitekijöitä. Suojassa (iRiSk)- työskentelymenetelmä on Ruotsissa kehitetty ja tutkittu kartoitus- ja tukimenetelmä tilanteissa, jossa lapsi elää lähisuhdeväkivallan vaikutuksen alaisuudessa. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää turvakotien väkivaltatyötä arviointimenetelmän avulla perheessään väkivaltaa kohdanneille lapsille. 

Vuosina 2019 – 2020 THL pilotoi ja tutkii Suojassa – menetelmää yhdeksässä turvakodissa. THL kouluttaa mukana olevien turvakotien henkilökunnan menetelmän käyttöön. Tutkija on THL:n henkilöstöä. Mikäli menetelmän arvioidaan tutkimustulosten pohjalta soveltuvan Suomeen ja vahvistavan turvakotien lasten kanssa ja lasten turvaamiseksi tehtävää työtä, sen koulutus ulotetaan kaikkiin turvakoteihin.

Yhteistyökumppanit

Göteborgin yliopisto, Ersta Sköndal Bräcke Högskola 

Rahoitus

Koulutus ja pilotointi tapahtuvat turvakotipalvelun kehittämistyönä. Tutkimuksellisen osuuden rahoittaa THL.

Yhteystiedot

Joonas Peltonen
kehittämispäällikkö
[email protected]
puh. 029 524 7947