Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveys

Kesto:

1.1.2015-31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuusyksikkö

Muualla verkossa:

Rekisteripohjainen tutkimus Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveysongelmista sekä mielenterveyspalveluiden käytöstä. 

Tavoitteet

Tavoitteena oli selvittää psykiatristen häiriöiden ilmaantuvuutta sekä erilaisten mielenterveyspalveluiden ja psykiatrisiin häiriöihin tarkoitettujen lääkkeiden käyttöä eri maahanmuuttajaryhmissä verrattuna suomalaissyntyiseen väestöön. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa tasavertaisempien palveluiden kehittämiseksi.

Toteutus

Kaikki Suomessa 1.1.2011 asuneet, yli 15 vuotta täyttäneet maahanmuuttajat ja heidän suomalaissyntyiset verrokkinsa on tunnistettu Väestötietojärjestelmästä. Heistä on kerätty psykiatrisiin häiriöihin ja palveluiden käyttöön liittyvää tietoa THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen rekistereistä. Tutkimuksessa vertailtiin keskenään eri maahanmuuttajaryhmiä sekä suomalaissyntyistä väestöä. Aineiston suuri koko mahdollisti yksittäisiin psykiatrisiin häiriöihin liittyvän palveluiden ja lääkehoidon käytön tarkastelun.

Yhteistyökumppanit

Niuvanniemen sairaala ja Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto

Yhteystiedot

Venla Lehti
asiantuntijalääkäri, hankkeen päätutkija
THL
sähköposti: [email protected]