Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita (TOSI)

Kesto:

1.8.2020–30.6.2023

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

TOSI - Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita -hankkeessa tuettiin alle 30-vuotiaiden palveluissa tai niiden ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta taidelähtöisellä toiminnalla, edistettiin taiteilijoiden työllistymistä sekä vahvistettiin Pirkanmaan maakunnallisia kulttuurihyvinvointipalveluja.

Hanketta toteuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Kulttuurikeskus PiiPoo. 

Toimintaa rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätiedot

Veera Laurila
Projektipäällikkö
THL
puh. 029 524 6644
sähköposti: [email protected]

 

Hankkeen logot.

 

Rahoitus

Vipuvoimaa EU:lta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Lisää hankkeesta