Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable)

Kesto:

2021–2027

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

SustAgeable-hankkeessa etsitään ratkaisuja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen.

Tavoitteet

Väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita hyvinvointivaltion taloudelliselle kestävyydelle sekä nykyisen kaltaisille etuuksille ja palveluille. Tämä saattaa vaarantaa yhteiskuntamme sosiaalisen kestävyyden ja lisätä eriarvoisuutta.

THL:n, Eläketurvakeskuksen, Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Laboren, MDI:n ja VATT:in SustAgeable-tutkimuskonsortiossa etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin takaamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Keskitymme

 1. hyvinvoinnin jakaantumiseen alueiden, sukupolvien ja ihmisryhmien välillä,
 2. sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun hillitsemiseen,
 3. mahdollisuuksiin pidentää työuria ja kehittää maahanmuuttajien integraatiota,
 4. hoivavelvoitteiden jakaantumiseen ja
 5. alueellisiin eroihin väestön ikääntymisen trendeissä sisäisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen myötä.

Konsortio tuottaa tietoa, joka tukee päätöksentekijöitä hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan kestävyyttä koskevissa päätöksissä.

Tutkimuskonsortion tutkimusteemat

Yhteistyökumppanit

 • Eläketurvakeskus
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Labore
 • MDI
 • VATT

Rahoitus

Strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumero 345384)

Rahoitus konsortiohankkeen ensimmäiselle kaudelle (2021–2024): 3,7 miljoonaa euroa, josta THL:n osuus 1,0 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot

Maria Vaalavuo
konsortion johtaja 
puh. 029 524 6754
sähköposti: [email protected]

Anu Salmela
tutkimuskoordinaattori
puh. 029 524 8526
sähköposti: [email protected]