Taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointi (TAKOVA)

Kesto:

1.1.2017 - 31.12.2030

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö

Muualla verkossa:

Luodaan ja vahvistetaan kykyä taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointeihin sekä pitkän aikavälin taloudellisiin ennusteisiin ja kestävyyslaskelmiin maakuntatasolla.

Tavoitteet

Projektissa luodaan pysyvä osaamiskeskittymä, jolla on kyky tuottaa taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointeja sekä pitkän aikavälin taloudellisia ennusteita ja kestävyyslaskelmia maakuntatasolla. Laskentamallien tarjoamat laajat tietovarannot parantavat myös asiantuntijatyön ja tutkimuksen yhteistyötä ja vaikuttavuutta.

Toteutus

Taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointi ja maakuntatason ennusteet vaativat nykyisten mikro- ja makrosimulointimallien kehittämistä. Tulonsiirtojen vaikutusten arviointiin on käytössä Tilastokeskuksen ylläpitämä SISU-mikrosimulointimalli. Taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointi vaatii palveluja koskevien tietojen mallintamista SISU-malliin ja tämä toteutetaan projektissa omana osaprojektina. Sosiaali- ja terveysmenojen pitkän aikavälin ennusteisiin on käytössä THL:n ylläpitämä SOME-makrosimulointimalli. Tulevien some-menojen ennusteiden ja kestävyyslaskelmien tuottaminen vaatii SOME-mallin kehittämistä maakuntatasolle ja tämä toteutetaan projektissa omana osaprojektina.

Yhteistyökumppanit

  • Tilastokeskus
  • STM
  • VM
  • Kela
  • VATT
  • Eduskunnan tietopalvelu
  • SOSTE
  • Suomen Pankki

Rahoitus

THL

Yhteystiedot

Mikko Peltola
tutkimuspäällikkö, yksikön päällikkö
puh. 029 524 7458
sähköposti: [email protected]