Terveyden poliittiset määrittäjät ja terveydenhuollon oikeudenmukaisuus sote-uudistuksessa (POLDEQUITY)

Kesto:

1.9.2023–31.8.2027

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Hankkeessa tutkitaan, miten rakenteellisiin, poliittisiin ja yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin liittyvät tekijät muokkaavat terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta terveydenhuoltojärjestelmän eri tasoilla.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistus tarjoaa tutkimushankkeelle ainutkertaisen kontekstin, jota vasten terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta tarkastellaan.

Terveydenhuollon oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että kaikille ihmisille on taattava yhtäläinen pääsy laadukkaaseen terveydenhuoltoon silloin, kun heidän terveydentilansa sitä vaatii. Terveyspalveluiden saatavuudessa ja laadussa esiintyy kuitenkin järjestelmällistä ja pysyväluonteista eriarvoisuutta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ehdottaa uudenlaisia ratkaisuja terveydenhuollon oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Toteutus

Tutkimushankkeen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Hankkeessa tarkastellaan terveydenhuoltojärjestelmän oikeudenmukaisuutta political determinants of health (PDOH) viitekehyksen kautta. Viitekehys pohjautuu ajatukseen, että vallankäyttö ja poliittiset päätökset muodostavat rakenteellisia esteitä terveydenhuollon oikeudenmukaisuuden toteutumiselle, täten ylläpitäen palveluiden eriarvoisuutta. 

Hankkeessa tutkitaan terveydenhuoltojärjestelmän oikeudenmukaisuutta erilaisten tutkimusmenetelmien avulla monitieteisessä tutkimusryhmässä. Hankkeessa hyödynnetään dokumenttianalyysiä, haastatteluita, etnografiaa sekä rekisteritietoa. 

Hanke koostuu kolmesta eri osiosta, joissa:  

  1. Tarkastellaan kansallisella tasolla tehtyjä terveydenhuollon oikeudenmukaisuuteen liittyviä poliittisia päätöksiä, pyritään tunnistamaan niiden taustalla vaikuttaneita tahoja sekä arvioidaan, millä tavoin päätöksiä tulkitaan ja toteutetaan alueellisella tasolla. 
  2. Tarkastellaan, millä tavoin sote-uudistuksen toimeenpano kuvastuu sekä perusterveydenhuollon työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksissa että vaikuttaa haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluiden saatavuuteen ja hoidon laatuun. 
  3. Käydään hankkeessa saatuja tuloksia läpi keskeisten sidosryhmien kanssa ja kehitetään uudenlaisia ratkaisuja terveydenhuollon oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Yhteistyökumppanit

  • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
  • Tampereen yliopisto
  • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Rahoitus

Suomen Akatemia

Yhteystiedot

Liina-Kaisa Tynkkynen 
johtava tutkija
puh. 029 524 8517
[email protected]