Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa

Kesto:

05.05.2023–31.10.2024

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

Hankkeessa kartoitetaan terveydensuojelulain uudistamistarpeita, tarkastellaan terveydensuojelun sääntely-ympäristöä sekä sääntelyn tavoitteita ja valvonnan kohteiden näkökulmaa ja tarpeita.

Lisäksi selvitetään, missä määrin eri toimijat ja viranomaiset mahdollisesti tekevät päällekkäistä valvontaa. Suomen terveydensuojelulainsäädäntöä ja toimintatapoja verrataan muiden maiden tilanteisiin, ja arvioidaan, onko vertailumaissa sellaisia käytäntöjä, joita voisi soveltaa myös Suomessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miten toimintaympäristö on kehittynyt terveydensuojelun ja viranomaistoiminnan näkökulmasta viime vuosikymmeninä?
 2. Minkälaiselta terveydensuojelun toimintaympäristö ja siihen liittyvä viranomaistoiminta näyttää tällä hetkellä?
 3. Minkälaiselta toimintaympäristön kehitys näyttää terveydensuojelun ja viranomaistoiminnan näkökulmasta seuraavan 10–20 vuoden aikana?
 4. Kuinka vaikuttavaa terveydensuojelun viranomaistoiminta on? Miten valvontakeinojen vaikuttavuutta voitaisiin kehittää?
 5. Minkälaisia epäselvyyksiä terveydensuojelun viranomaistoiminnassa on muiden viranomaisten tehtävien kanssa? Miten epäselvyyksiin olisi syytä puuttua?
 6. Minkälaisia terveydensuojelun viranomaispalveluita tulisi tarjota eri toimijoille (väestö, asiakkaat, toiminnanharjoittajat)?
 7. Miten terveydensuojelun viranomaispalvelu tulisi järjestää eri toimijoiden kesken?
 8. Mikä tulisi olla terveydensuojelun viranomaisen toimivallan raja suhteessa muihin viranomaisiin? Minkälaisia muita mahdollisia kehittämistarpeita toiminnassa on?
 9. Millä tavoin ympäristöterveys ja terveydensuojelu on järjestetty muissa maissa?
 10. Minkälaiset kansainväliset esimerkit terveydensuojeluun ja ympäristöterveyteen liittyvistä teemoista ovat sovellettavissa Suomen kontekstiin?

Toteutus

Konsortiohanke toteutetaan monipuolisia tutkimusmenetelmiä käyttäen, kuten

 • tiedonhaut eri järjestelmistä
 • kyselyt mm. kuntien terveydensuojeluviranomaisille sekä laajasti eri sidosryhmille
 • haastattelut ja työpajat
 • kirjallisuusselvitykset ja
 • lainopillinen tarkastelu.

Yhteistyökumppanit

Finnish Consulting Group FCG

Itä-Suomen yliopisto

Suomen Kuntaliitto

Rahoitus

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Yhteystiedot

Anniina Salmela
erikoistutkija
puh. 029 524 7712
anniina.salmela(at)thl.fi