Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Kesto:

1.1.2020 – 31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikkö

Suomalaisten sotepalvelut 2020-luvulla

Haluatko yllä olevan kuvan omaan käyttöösi? Klikkaa kuvaa hiiren oikealla näppäimellä ja tallenna kuva (jpg-muoto) itsellesi. 

Voit myös tallentaa kuvasta pdf-version alla olevasta linkistä. 
Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut 2020-luvulla (jpg, 434 kt)   

Mikä on Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma?

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osaksi Marinin hallituksen sote-uudistusta vuonna 2020. Sote-uudistus konkretisoitui hyvinvointialueiden käynnistymiseen vuoden 2023 alussa, mutta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun asti.  

Ohjelman tavoitteet

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on

 • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
 • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
 • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta.

Kun edellä mainitut tavoitteet toteutuvat, myös kustannusten kasvu voi taittua.

Digitaalisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat osa kaikkien tavoitteiden toteutumista.

Toteutus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisissa kehittämishankkeissa, joihin sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia. Valtionavustuksia myönnettiin 70 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 141 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Alueellisia hankkeita tukee THL:n hanketoimisto, jossa työskentelee viisi aluekoordinaattoria ja valtionavustushankkeiden sisältöaiheiden asiantuntijoita. 

Aluekoordinaattorien ja asiantuntijoiden vastuualueet ja yhteystiedot 

Linkit aluekoordinaattorien ja asiantuntijoiden henkilöhaastatteluihin löydät tämän sivun oikean reunan laatikosta. 

Sote-palvelut sujuvasti samasta paikasta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta.

Keskuksiin on määrä koota 

 • perusterveydenhuollon palveluja
 • suun terveydenhuollon palveluja
 • sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja
 • mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja
 • avokuntoutuspalveluja
 • kansansairauksien ehkäisyä
 • neuvolapalveluja 
 • muita ehkäiseviä palveluja.

Sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisen tueksi on koottu hyviä toimintamalleja ja menetelmiä Innokylään.
Toimintamalleja ja menetelmiä työn tueksi (Innokylä)

Järjestöt ja julkinen sektori palveluja kehittämässä 

Painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan toimintaan sekä asiakaslähtöisyyteen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä. Tätä edistävät yhdessä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Työkykyohjelma, Suomen kestävän kasvun ohjelma ja Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus.  

Yhteistyön tavoitteet   

 • sujuva asiakas- ja palveluohjaus   
 • julkisen sektorin ja järjestöjen tiivis yhteistyö tulevaisuuden sote-keskuksissa   
 • asiakas- ja palveluohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota paljon palveluja tarvitseviin ja muihin erityisryhmiin   
 • sote-ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaita tehokkaasti myös järjestöjen toimintoihin ja palveluihin   
 • parannetaan palveluihin pääsyä myös digitaalisesti 

Tavoitteita toteutetaan yhteistyöllä niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi teemallisia tapahtumia sekä tiedon jakamista julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.  

Hyvinvointialueet 

Suomessa on 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueilla on itsehallinto, ja ne ovat keskenään hyvin erilaisia. Jokainen alue tekee omat ratkaisunsa ja omanlaisensa sosiaali- ja terveyskeskuksen.

Hyvinvointialueet yhteystietoineen (stm.fi) 

Ohjaus ja rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Anu Niemi
ylilääkäri, yksikön päällikkö
tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikkö 
puh. 029 524 7296
[email protected]

Anu Muuri
sosiaalihuollon johtava asiantuntija, kehittämisjohtaja
hyvinvointivaikuttajat-osasto
puh. 029 524 7372
[email protected]

Niina Peränen
tiimipäällikkö
palvelujärjestelmän kehittäminen -tiimi
puh. 029 524 8470
[email protected]

Aluekoordinaattorit ja asiantuntijat

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankehallinto ja viestintä 

Tutustu myös videoon

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia tehdään jo eri puolilla Suomea. Videolla THL:n sosiaalihuollon kehittämispäällikkö Heidi Muurinen (vas.) ja ylilääkäri Heli Mattila kertovat  kuvitteellisen esimerkin avulla, miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus toimii käytännössä.