Työhyvinvointia ja hoidon laatua tukevat työn organisointimallit yksityisissä ja julkisissa ikääntyneiden palveluissa

Kesto:

1.1.2024-30.11.2026

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen HYSA

Muualla verkossa:

Tutkimme hankkeessa erilaisia työn organisointitapoja ja niiden yhteyksiä henkilöstön hyvinvointiin ja hoidon laatuun.

Ensinnäkin vertailemme hankkeessa yksityisten ja julkisten ikääntyneiden palveluiden henkilöstön hyvinvointia ja hoidon laatua.

Toiseksi tutkimme tiimityötä ja erityisesti itseohjautuvaa tiimityötä ja sen mahdollisuuksia ja haasteita henkilöstön ja asiakkaiden näkökulmasta. Erityisesti kotihoidossa tarkastellaan myös toiminnanohjausjärjestelmien avulla toteutettua työnjakoa ja sen yhteensopivuutta tiimityöhön. 

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on löytää sellaisia työn organisointimalleja, jotka parantavat samalla henkilöstön hyvinvointia ja hoidon laatua. 

Toteutus

Tutkimuksessa kerätään uutta tietoa henkilöstökyselyllä. Henkilöstökyselyn tiedot yhdistetään THL:n aiemmin keräämiin tietoihin asiakkaiden kuntoisuudesta, hoidon laadusta ja henkilöstömitoituksesta toimintayksiköissä (RAI-tiedot ja Vanhuspalvelujen tila -kyselyt).

Pyrimme saamaan tutkimukseen vähintään 150 työyksikköä sekä kotihoidosta että ympärivuorokautisesta palveluasumisesta.

Käytämme myös laadullisia menetelmiä ja selvitämme työpajatyöskentelyn avulla, miten kotihoidon tiimityö ja työnjako toiminnanohjausjärjestelmien avulla sopivat yhteen.

Osallistu hankkeeseen

Etsimme nyt hankkeeseen osallistuvia yksityisiä ja julkisia ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon yksiköitä. Hankkeeseen osallistuminen tarkoittaa käytännössä henkilöstökyselyyn osallistumista huhti-toukokuun 2024 aikana.

Tarjoamme osallistuville yksiköille palautteen henkilöstökyselyn tuloksista, mikäli vastaajia on riittävästi. 

Otamme alustavia ilmoittautumisia vastaan alla olevalla Webropol-kyselyllä. Ennen ilmoittautumista pyydämme yksiköitä keskustelemaan osallistumisesta oman palveluntuottajansa kanssa.

Ilmoittaudu kyselyyn 


Yhteistyökumppanit

Helsingin yliopisto, yliopistonlehtori Antero Olakivi

Rahoitus

Työsuojelurahasto

Yhteystiedot

Timo Sinervo
Tutkimusprofessori
puh. 029 524 7231
[email protected]