Vammaisten henkilöiden kokemukset koronaepidemian aikana – kysely henkilökohtaisen avun käyttäjille

Kesto:

15.10.2020–30.06.2021

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilökohtaista apua käyttävien vammaisten henkilöiden kokemuksia koronaepidemian sekä sen rajoitustoimien vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin.

Kokemuksia tarkastellaan muun muassa työn, vapaa-ajan, elämänlaadun, hyvinvoinnin, terveyden sekä palvelujen toimivuuden näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaisen avun toteutumista koronaepidemian aikana.

Toteutus

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, jonka avulla pyrittiin tavoittamaan laaja joukko henkilökohtaisen avun käyttäjiä koko Suomen alueelta. Kysely suunnattiin täysi-ikäisille henkilökohtaisen avun käyttäjille ja siihen pystyi vastaamaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja kyselyyn vastataan nimettömästi. Tutkimuksessa ei kerätä vastaajien henkilötietoja. Kyselyyn voi vastata myös avustettuna. Tutkimuksen tulokset kerätään raporttiin, joka julkaistaan THL:n julkaisusarjassa vuoden 2021 aikana.

Rahoitus

Suomen eduskunnan myöntämä määräraha koronavaikutusten selvittämiseksi.

Yhteystiedot

Tiedustelut ensisijaisesti
puh. 029 524 6051 (soittoaika ma–pe, klo 9–15)
sähköposti: ha-covid-kysely(at)thl.fi

Päivi Nurmi-Koikkalainen
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7454

Marika Korhonen
tutkija
THL
puh. 029 524 7506

Anna Väre
tutkija
THL
puh. 029 524 7812

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)thl.fi.