Vammaisuus hyvinvointialueiden suunnitelmissa ja rakenteissa

Kesto:

1.8.–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Selvityksessä kartoitettiin hyvinvointialueiden toiminnan suunniteltuja rakenteita ja järjestämisvastuuseen liittyviä resursseja ja prosesseja vammaisuuden näkökulmasta.

Tavoitteet

Selvityksen tavoitteena oli saada yleiskuva siitä, miten vammaispalvelujen toiminta on käynnistynyt hyvinvointialueilla ja onko uusi sosiaali- ja terveyspalvelujen organisointitapa tuonut muutoksia vammaispalvelujen järjestämiseen.

Toteutus

Selvityksen apuna käytettiin hyvinvointialueiden suunnitelmia, rakennekuvauksia, resursseja, rekisteriaineistoja, tilastoja sekä haastatteluja.

  • Dokumenttianalyysi ja haastattelut syksyllä 2023.
  • Rekisterien ja tilastojen osalta hyödynnetään kvantitatiivista analyysiä.
  • Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa.

Yhteistyökumppanit

Hyvinvointialueet

Rahoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimuksen rahoitus

Julkaisu

Vammaispalvelut hyvinvointialueilla syksyllä 2023

Yhteystiedot

Päivi Nurmi-Koikkalainen
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7454
[email protected]

Elina Lindström
kehittämispäällikkö
029 524 8315
[email protected]