Water Innovation Ecosystem (WinEco)

Kesto:

1.8.2023–31.7.2026

Vastuuyksikkö:

Asiantuntija-mikrobiologia

WinEco-hankkeessa luodaan konsepti Smart Water Innovation Centerin (SWIC, älykäs vesi-innovaatiokeskus) toimintaan. Hanke yhdistää uusien innovaatioiden, tuotekehitystä tekevien vesilaboratorioiden ja todellisissa käyttöympäristöissä sijaitsevien demonstraatioalustojen hyödyntämistä liiketoiminnan tarpeisiin. Samalla luodaan toimintamalli Savilahden kehittäjäekosysteemin ja sen piirissä toimivien yritysten yhteistoimintaan.

Tavoitteet

WinEco-hankkeen tavoitteena on yhdistää ympäristötavoitteet, yritysten kehittämistarpeet, huippuosaajat ja käytettävissä olevat kehittämisalustat sekä avainyritykset Smart Water Innovation Centerin avulla.

SWIC auttaa kehittämään uusia innovatiivisia korkean teknologian ratkaisuja kansainvälisille markkinoille ja tuottaa älykkäitä vesi-innovaatioita. Toiminnalla pyritään edesauttamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä mukaan kansainvälisille markkinoille.

Toteutus

Hanke perustuu kahden vahvan osaamisalueen hyödyntämiseen: 

  • älykkäät vesihuollon ratkaisut (Smart Water) ja
  • älykkäät talteenottoprosessit ja nollapäästötehtaat vesien käsittelyssä (Zero Emission Industry).

THL:n vetämässä työpaketissa selvitetään Kuopion kampusalueen kyvykkyyttä analyyttisten palvelujen tarjontaan ja muodostetaan yhteinen toiminta-alusta, jonka avulla ulkopuolinen toimija voi saada haluamiaan palveluita.

Yhteistyökumppanit

  • Geologian tutkimuskeskus (GTK)
  • Itä-Suomen yliopisto (UEF)
  • Savonia-ammattikorkeakoulu 

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)
  • Kuopion kaupunki
  • Pohjois-Savon Maakuntaliitto (EAKR)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Yhteystiedot

Ilkka Miettinen
johtava tutkija
puh. 029 524 6371
[email protected]

Euroopan unionin osarahoittama