Yhdenvertaisuuden tekijät

Kesto:

1.2.2021–31.1.2023

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality) -hanke edisti yhdenvertaisuutta kehittämällä välineitä yhdenvertaisuustyöhön ja lisäämällä tietoisuutta syrjimättömyydestä ja monimuotoisuudesta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tehostaa yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa, kehittää työkaluja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, vahvistaa kansallisten toimijoiden yhteistyötä sekä lisätä osaamista ja tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä.

Toteutus

THL laati osana hanketta kunnille verkkokoulutuksen yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta. 

Koulutus antaa tukea:

  • yhdenvertaisten palveluiden suunnitteluun 
  • asukkaiden yhdenvertaiseen osallistumiseen 
  • kunnan toimialojen ja työntekijöiden mahdollisuuksiin edistää yhdenvertaisuutta työssään
  • tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen työhön yhdenvertaisuuden edistämiseksi kunnassa 
  • toimialarajat ylittävään sekä alueelliseen yhteistyöhön.

Koulutus on räätälöity kuntien työntekijöille, mutta se antaa eväitä myös muiden viranomaisten työhön ja julkisten palvelujen suunnitteluun. Kuntien lisäksi koulutus soveltuu erinomaisesti hyvinvointialueiden työn tueksi.

Verkkokoulutus laadittiin yhteistyössä kuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Yhdenvertaisen kunnan tekijät -verkkokoulutus

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi oikeusministeriö. Oikeusministeriön lisäksi hankekumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ja Helsingin kaupunki.

Yhteystiedot

Sonja Soronen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7084
sähköposti: [email protected]

Hanketta rahoittaa

Euroopan unioni.

Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality) -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014–2020).