Yhdessä aikuisuuteen –Elämässä Eteenpäin (YEE)

Kesto:

1.12.2020 - 31.5.2023

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

YEE - lähellä nuoria, valtakunnallisesti vaikuttava

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hanke tukee lastensuojelun jälkihuollon nuorten sekä kotoutumista edistävän lain mukaisiin tukitoimiin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Kehittämistyössä huomioidaan nuorten taloudelliset, sosiaaliset, terveydelliset ja sivistykselliset tarpeet. Nuorten osallisuus on hankkeen keskiössä kaikissa toimissa. 

Tavoitteet

 1. Kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen

  Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen myös pandemian aikana.
   
 2. Tietopohjan kokoaminen lastensuojelun jälkihuollon ja kotouttamislain mukaisten tukipalveluiden tilasta kehittämistyön tueksi

 3. Nuorten tarpeisiin vastaavien, integroitujen palvelu- ja toimintamallien kehittäminen

  Mallien kehittäminen yhteistyössä eri sektorien sekä julkisen ja kolmannen sektorin välillä. Kehittämisen koordinaation ja nuorten osallistumisen vahvistaminen.
   
 4. Monialaisen yhteistoiminnan vahvistaminen

  Uudenlaisen kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostojen ja toimintamallien luominen kansalliseen ja paikalliseen toimintaan sekä niiden toiminnan vakiinnuttaminen jälkihuollon rakennemuutoksen edistymisen tueksi.

Miksi YEE-hanke? Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, logo. Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo. Jotta aikuistuvat nuoret tietäisivät oikeuksistaan ja heillä olisi enemmän tietoa yhteiskunnassa toimimiseksi, saisivat nykyistä yhdenvertaisempaa kohtelua, saisivat vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Jotta ammattilaiset saisivat riittävät valmiudet auttaa nuoria paremmin, saisivat tukea itselleen ja jakaisivat osaamistaan, saisivat enemmän tietoa ja työkaluja työnsä tueksi. Jotta päättäjät saisivat tietoa päätöksenteon tueksi, voisivat johtaa tiedolla ja tehdä päätöksiä vaikuttavien toimien edistämiseksi, tunnistaisivat haasteet ja kuvaisivat niille ratkaisumallit.

Yhteystiedot

Tanja Hirschovits-Gerz
projektipäällikkö
puh. 029 524 7954
sähköposti: tanja.hirschovits-gerz(at)thl.fi

Niina Weckroth
projektikoordinaattori
puh. 029 524 7785
sähköposti: niina.weckroth(at)thl.fi

Tutustu YEE-hankkeen esitteisiin!

Oletko sinä tullut Suomeen alaikäisenä ilman huoltajaa?

Video on tekstitetty suomeksi. Tekstityksen saat näkyviin/pois klikkaamalla videon alalaidasta tekstityskuvaketta.

Lastensuojelun jälkihuolto on sinun oikeutesi!

Video on tekstitetty suomeksi. Tekstityksen saat näkyviin/pois klikkaamalla videon alalaidasta tekstityskuvaketta.

YEE-hanke

Vipuvoimaa EU:lta ja ESR lippulogo.

YEE-hanke toteutuu Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.

Piirustus, jossa on ihmisiä ja värikäs tausta.

Kuvituskuva Julia Varala.

Seuraa YEE -hanketta sosiaalisessa mediassa: #YEEhanke ja #aikuistumisentuki.

Nuorille suunnattu Instagram-tili: @yeenuoret

YEE -hanke Innokylässä.