Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke

Kesto:

1.1.2023-31.12.2027

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden toimijat ja hankkeet verkostoiksi. Hanke tukee yhteiskunnallisten yritysten strategian ja EU:n yhteisötalouden suunnitelman toteuttamista Suomessa.

Tavoitteet

 1. Uusien yhteiskunnallisten yritysten ja niihin liittyvän liiketoimintaosaamisen lisääminen. 
 2. Yhteiskunnallisissa yrityksissä syntyvien sosiaalisten innovaatioiden edistäminen. 
 3. Arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisääminen. 
 4. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen. 
 5. Täsmätyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen lisääminen ja työllistyminen. 
 6. Verkostoyhteistyön lisääminen ja erityisesti EU-tiedon välittäminen Suomeen. 
 7. Yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvän tiedon kokoaminen ja tuottaminen. 
 8. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden tunnettuuden lisääminen.

Toteutus

 • Työpaketissa 3 (arviointi) THL tukee yhteisötalouden toimijoiden vaikuttavuus- ja arviointiosaamisen kehittämistä, toimintamallien arvioinnin toteutusta sekä koordinaatiohankkeen sisäistä arviointia. 
   
 • Työpaketissa 6 (verkostot ja kansainvälinen yhteistyö) THL edistää EU:n yhteisötalouden suunnitelman toteuttamista, teemaan liittyvien strategioiden ja ohjelmien yhteensovittamista sekä kansallisen verkostotyön koordinointia. THL rakentaa yhteistyötä kansainvälisten verkostojen kanssa ja perehtyy niiden toteuttamiin toimintamalleihin.

Yhteistyökumppanit

 • Arvoliitto
 • Diak
 • Kuntoutussäätiö
 • Live-säätiö
 • LUT-yliopisto
 • Pellervo
 • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
 • Silta-Valmennusyhdistys
 • Valo-valmennusyhdistys
 • Vates-säätiö

Yhteystiedot

Veera Laurila
Projektipäällikkö
puh. 029 524 6644
[email protected]

Ville Grönberg
Tiimipäällikkö, johtava asiantuntija
puh. 029 524 7130
[email protected]

 

Rahoitus

Ajankohtaista