Yli Hyvä Juttu -toimintamallin arviointi ja juurruttaminen

Kesto:

1.8.2013–31.5.2017

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö

Muualla verkossa:

Yli Hyvä Juttu -toimintamallisssa sopimuspalokuntatoimintaa tarjotaan syrjäytymisuhan alla eläville lapsille ja nuorille.

Tavoitteet

Tieto Yli Hyvä Juttu -toiminnan käytettävyydestä lisääntyy. Sopimuspalokuntien nuoriso-osastojen asiantuntemus kehittyy erityistukea tarvitsevan nuoren kohtaamisessa. Toimintamalli juurtuu uusille pelastusalueille.

Toteutus

Järjestetään koulutus- ja esittelytilaisuuksia sopimuspalokunnille sekä kunnallisille toimijoille.

Yhteistyökumppanit

  • Kunnat
  • Pelastusalan liitot
  • Pelastuslaitokset
  • Sisäasiainministeriö
  • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Rahoitus

  • Palosuojelurahasto
  • Sisäasiainministeriö
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteystiedot

Brita Somerkoski
erikoistutkija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö
puh. 029 524 8448
sähköposti: [email protected]