Ympäristöseurannoissa käytettävät vesimikrobiologiset määritysmenetelmät (VesimikroYM)

Kesto:

1.6.2022–31.3.2024

Vastuuyksikkö:

Asiantuntijamikrobiologia, Vesimikrobiologian laboratorio

Muualla verkossa:

Hankkeessa selvitetään Suomessa vesimikrobiologisia määrityksiä tekevissä testauslaboratorioissa käytössä olevat vesimikrobiologiset analyysimenetelmät ja päivitetään tarvittaessa analyysitietojen siirtopalvelussa vesimikrobiologisista muuttujista käytettävät koodit.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on: 

  • Selvittää, minkälaisia vesimikrobiologisia analyysimenetelmiä laboratorioilla on käytössä ja ovatko käytössä olevat analyysimenetelmät voimassa olevien standardien mukaisia.
  • Selvittää, minkälaisilla koodeilla ja analyysimenetelmillä laboratoriot tallentavat vesimikrobiologisia analyysituloksia erilaisiin tietojärjestelmiin, kuten Vesla-, Povet- ja Vati-tietojärjestelmiin.
  • Selvittää, minkälaisia analyysimenetelmiä Vesla-tietojärjestelmässä olevat vesimikrobiologisten muuttujien koodit vastaavat.
  • Päivittää Vesla-tietojärjestelmään ajantasaiset ja tarvittaessa uudet vesimikrobiologisten muuttujien koodit ja niiden analyysimenetelmät.
  • Yhdenmukaistaa vesimikrobiologisia parametreja sisältäviä eri tietojärjestelmiä ja helpottaa siten laboratorioiden analyysitulosten tallentamista eri tietojärjestelmiin.

Toteutus

Vesimikrobiologisia määrityksiä tekevissä testauslaboratorioissa käytössä olevat vesimikrobiologiset analyysimenetelmät selvitetään laboratorioille suunnatulla kyselyllä. Hankkeen jatkototeutus suunnitellaan yhteistyössä Ruokaviraston, SYKE:n ja Valviran asiantuntijoiden kanssa kyselyn tulosten perusteella.

Jatkossa käytettävät analyysimenetelmät ja niitä vastaavat vesimikrobiologisten muuttujien koodit päivitetään yhtenäisiksi sekä vastaamaan voimassa olevia standardeja. Lopputuloksena THL antaa ehdotuksen ympäristöhallinnolle siitä, minkälaisilla analyysimenetelmillä ja koodeilla vesimikrobiologiset määritykset jatkossa tilattaisiin laboratorioilta.

VesimikroYM-hankkeen yleinen tietosuojailmoitus (pdf 107 kt)

Yhteistyökumppanit

Ruokavirasto

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Rahoitus

Ympäristöministeriö

Yhteystiedot

Tarja Pitkänen
johtava asiantuntija
puh. 029 524 6315
[email protected]

Kristiina Valkama
tutkija
puh. 029 524 7638
[email protected]