Antibioottien kulutus avohoidossa on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle Euroopassa

Julkaisuajankohta 17.11.2023

Euroopan mikrobilääkekulutuksen seurantaverkosto ESAC-Netin mukaan vuonna 2022 bakteerilääkkeiden kulutus avohoidossa oli koko Euroopassa suurempaa kuin pandemiavuosina 2020–2021. 

Vuonna 2020 kulutuksessa nähtiin selvä lasku. Vuonna 2021 tilanne pysyi vakaana, mutta viime vuonna kulutus nousi jälleen pandemiaa edeltävälle tasolle. Yhden lääkeaineryhmän (makrolidit, linkosamidit ja streptogramiinit, ATC J01F) osalta kulutus nousi jopa suuremmaksi kuin ennen pandemiaa.

Myös Suomessa bakteerilääkkeiden kulutus lisääntyi vuonna 2022, mutta oli kaikkien lääkeryhmien osalta vähäisempää kuin vuonna 2019. 

Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö ehkäisee antibioottiresistenssiä

Mikrobilääkkeiden oikea käyttö on tärkeä osa mikrobilääkeresistenssin torjuntaa. Käytön kohdennettu ohjaus ei kuitenkaan ole mahdollista ainoastaan lääkkeiden kulutusta seuraamalla. Se vaatisi mahdollisuuden tarkastella myös sitä, miten lääkärit noudattavat hoitosuosituksia määrätessään mikrobilääkkeitä. 

EU-komissio on asettanut jäsenmailleen tavoitteen vähentää mikrobilääkekulutusta vuoteen 2030 mennessä 20 prosenttia vuoden 2019 tasoon verrattuna. Pandemian aikana kulutus laski jo lähes tavoitetasolle, mutta on jälleen lisääntynyt. Jatkossa tarkempi kulutuksen seuranta voisi auttaa löytämään uusia keinoja bakteerilääkkeiden käytön vähentämiseksi.

Euroopan antibioottipäivää vietetään 18. marraskuuta. Tavoitteena on edistää antibioottien tarkoituksenmukaista ja vastuullista käyttöä.

Lisätiedot

ESAC-Net-verkoston tietokanta (ECDC, englanniksi)

Rebound in community antibiotic consumption in the EU/EEA during 2021–2022 following a decrease in 2020. (Eurosurveillance)

Mikrobilääkkeiden käyttö ja hoitoon liittyvät infektiot ovat vähentyneet hieman Suomen akuuttissairaaloissa (THL:n uutinen 17.11.2023)

Antibioottiresistenssi (THL)

Euroopan antibioottipäivä (THL)

Emmi Sarvikivi
ylilääkäri
THL
p. 029 524 7105
[email protected]


 

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset antibioottiresistenssi - Infektiotaudit ja rokotukset