Antibioottiresistenssi

Antibioottiresistenssi tarkoittaa, että bakteeri kykenee vastustamaan antibioottia eli tulee sille resistentiksi. Tästä seuraa, että kyseistä antibioottia ei voi enää käyttää tämän bakteerin aiheuttamien infektioiden hoidossa. 

Jos antibioottiresistenssi yleistyy, ihmiset voivat kuolla tavanomaisiin infektioihin, kuten keuhkokuumeeseen tai leikkausalueen infektioon. Antibioottiresistenssin yleistyminen vaikuttaa koko terveydenhuoltoon: esimerkiksi syöpähoidot, elintensiirrot ja suolistoalueen leikkaukset muuttuvat vaarallisiksi, kun antibiooteilla ei enää pystytä ehkäisemään infektioita.

Bakteerien lisäksi myös muilla mikrobeilla, eli viruksilla, sienillä ja alkueläimillä, esiintyy resistenssiä hoitoon käytettäville lääkeaineille. Tästä syystä usein puhutaan mikrobilääkeresistenssistä

Moniresistenssi lääkkeille tarkoittaa, että mikrobi kykenee vastustamaan useita eri lääkkeitä. 

Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen ongelma

Yhä useammat bakteerit ovat kehittäneet vastustuskyvyn antibiooteille, ja tilanne on pahenemassa. Euroopassa noin 33 000 ihmistä vuodessa kuolee infektioihin, joihin antibiootit eivät enää tehoa. Suuri osa resistenttien bakteerien aiheuttamista infektioista esiintyy sairaalapotilailla. Iso osa kolmannen polven kefalosporiineille resistenttien E. coli -bakteerien aiheuttamista infektioista esiintyy sairaaloiden ulkopuolella.  

Suomessa antibioottien teho on edelleen hyvä. Antibioottiresistenssin torjuntaan on silti täälläkin syytä suhtautua vakavasti. Arvioiden mukaan Suomessa kuolee vuosittain 90 potilasta resistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin. Hoitoon liittyvistä infektioista alle 10 % on moniresistenttien mikrobien aiheuttamia.  

Miksi antibioottiresistenssi yleistyy?

Jotkin bakteerit ovat luonnostaan resistenttejä eräille antibiooteille.  Lisäksi resistenssiä syntyy aina kun käytetään antibiootteja. 

Antibioottien liiallinen käyttö ja väärinkäyttö kiihdyttävät lääkkeille vastustuskykyisten bakteereiden syntymistä ja leviämistä. Näin alun perin tietylle lääkeaineelle herkät bakteerikannat muuttuvat lääkkeiden käytön vuoksi vastustuskykyisiksi kyseiselle lääkkeelle. 

Antibioottiresistenssiä levittävät

 • Puutteet hoitolaitosten hygieniakäytännöissä, esimerkiksi käsihygieniassa, siivouksessa ja hoitovälineiden puhdistuksessa. 
 • Mikrobilääkkeiden käyttö ihmisillä avohoidossa ja sairaaloissa sekä muualla terveydenhuollossa.  
 • Mikrobilääkkeiden käyttö lemmikeillä ja tuotantoeläimillä. Antibiooteilla hoidetaan eläinten infektioita, mutta niillä myös edistetään tuotantoeläinten kasvua ja ennaltaehkäistään niiden infektioita.  
 • Eläinten ja elintarvikkeiden maahantuonti. Eläimillä saattaa olla bakteereita, jotka ovat vastustuskykyisiä myös sellaisille mikrobilääkkeille, joita käytetään ihmisten infektioiden hoidossa. Resistentti bakteeri voi siirtyä eläimiltä ihmisille elintarvikkeiden välityksellä (esim. salmonella) tai ihmisen koskettaessa eläintä (esim. MRSA). 
 • Matkailu. Resistenttejä bakteereita saapuu meille ulkomailta matkailijoiden mukana, erityisesti jos he ovat olleet siellä sairaalahoidossa.
 • Antibioottien joutuminen ympäristöön.

Miten voi ehkäistä antibioottiresistenssiä?

Jokainen voi osallistua antibioottiresistenssin torjuntaan. Resistenssin ehkäisyssä avainasemassa ovat 

 • infektioiden ehkäisy 
 • resistenttien bakteerien leviämisen estäminen
 • antibioottien vastuullinen käyttö.

Kansalaiset

 • Huolehdi käsihygieniastasi ja ohjaa lastasi huolehtimaan omastaan. Kädet on hyvä pestä esimerkiksi aina wc-käynnin, aivastamisen tai yskimisen jälkeen sekä ennen kuin ryhdyt syömään tai valmistamaan ruokaa.
 • Huolehdi sekä omasta että lastesi rokotussuojasta. Monet infektiot pystytään ehkäisemään rokotuksilla.
 • Valmista ruoka hygieenisesti: pidä kypsät ja raa’at elintarvikkeet erillään, kuumenna ruoka kypsäksi, säilytä ruokia oikeassa lämpötilassa, valitse laadukkaat elintarvikkeet. 
 • Käytä antibiootteja lääkärin ohjeiden mukaisesti. 
 • Älä osta ulkomailla antibiootteja ilman reseptiä, äläkä käytä muille määrättyjä tai tähteeksi jääneitä antibiootteja.
 • Palauta käyttämättömät antibiootit apteekkiin.

Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset

 • Huolehdi käsihygieniasta.
 • Hoida infektioita Käypä hoito -suositusten ja työpaikkasi mikrobilääkehoidon ohjeiden mukaisesti.
 • Määrää antibiootteja vain näyttöön perustuvien ohjeiden mukaisesti.
 • Konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä antibiootin tarpeellisuudesta ja valinnasta.
 • Anna potilaalle selkeä ohjeistus mikrobilääkkeen käyttöön ja käytön lopettamiseen.
 • Selitä potilaille, miten tavanomaisen flunssan oireita voi lievittää ilman antibiootteja.
 • Kerro potilaille, miksi on tärkeää noudattaa hoito-ohjeita, kun käyttää antibiootteja.
 • Tunnista seulontaviljelyllä potilaat, joilla saattaa olla resistentti bakteeri ja hoida heidät tilanteenmukaisin varotoimin.

THL seuraa mikrobilääkeresistenssiä ja mikrobilääkkeiden käyttöä sekä tukee paikallista ja alueellista mikrobilääkeresistenssin torjuntatyötä.
Mikrobilääkeresistenssin seuranta

Aiheesta lisää