EHEC-epidemiassa sairastuneita eri puolilla Suomea

Julkaisuajankohta 25.8.2021

THL on saanut yhdeksän ilmoitusta EHEC-epidemiaepäilyistä eri puolilta Suomea kesä-elokuun aikana. Seitsemässä epidemiaepäilyssä potilailla on todettu O103-tyypin EHEC.

  • Epidemian alkamisajankohta on tarkentunut heinäkuun loppuun.
  • Henkilöitä, joilla on veriripulia tai vaikean vatsataudin oireita, kehotetaan hakeutumaan lääkäriin.
  • THL:n laboratoriossa on todettu 27.7.-24.8. välisenä aikana 57 EHEC-tapausta, joiden bakteerikanta on tyyppiä O103 ja stx1. 40/41 sekvensoitua potilaskantaa ovat keskenään samanlaisia. 

O103- ja stx1-tyypin tapaukset ovat eri puolilta Suomea. Kuntien selvitystyöryhmät ja sairaanhoitopiirit löytävät oman alueensa EHEC-tapaukset tartuntatautirekisteristä. Tieto epidemiaan kuulumisesta löytyy tapauksen TTR-ilmoituksen kohdasta laboratorion lisätieto: ”THL:n täydennys: EHEC O103 ryväs2 2021 (menetelmä cg MLST).”

Tapauksista 61 prosenttia on naisia. Tapausten keski-ikä on 37 vuotta ja ikäjakauma 2-97 vuotta. Kahdella aikuisella on todettu hemolyyttis-ureeminen syndrooma (HUS) ja he ovat menehtyneet. Molemmat olivat infektioille alttiita korkean iän tai perussairauden vuoksi.

Haastatelluista (yhteensä 33 tapausta) valtaosalla oli oireena veriripuli. Sairaalahoidossa oli ollut heistä runsas kolmannes. Suurin osa oli ruokaillut kodin ulkopuolella ennen sairastumistaan.

Ruokavirasto ja paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntalähteitä haastatteluissa esiin nousseiden tietojen perusteella. Selvityksen etenemisestä tiedotetaan THL:n infektio- ja rokotusuutisissa.

Lisätietoja

THL on saanut useita ilmoituksia EHEC-epidemiaepäilyistä eri puolilta Suomea
Uutinen 18.8.2021 

Mikä on EHEC?

Toimenpideohje EHEC-tartuntojen ehkäisemiseksi

EHEC ruokamyrkytysten aiheuttajana

 

Ruska Rimhanen-Finne (epidemiaselvitys)
epidemiologieläinlääkäri
THL
p. 029 524 8942
[email protected]

Saara Salmenlinna (laboratoriotutkimukset)
Johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 7944
[email protected]

Elina Leinonen (EHEC elintarvikkeissa)
ylitarkastaja
Ruokavirasto
p. 029 5204 585
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset ehec - Infektiotaudit ja rokotukset