Hoitoonpääsytietojen ratkaisukuvaus julkaistu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Julkaisuajankohta 16.1.2024 14.50
Uutinen

THL on julkaissut hoitoonpääsytietojen ratkaisukuvauksen. Ratkaisu kuvaa, miten hoidon tarpeen arvioinnin tiedot voidaan tavoitetilassa kerätä rakenteisessa muodossa Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon tallennetuista potilastiedoista. Tarkemmat tekniset kuvaukset ja toteutusohjeet julkaistaan erikseen.

Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä -asiakirjarakenne kuvaa tietosisällön, jota käytetään hoidon tarpeen arvion kirjaamiseen. Asiakirjaa käytetään rakenteisesti asiakkaan tai potilaan hoidon tarpeen arviointia perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa ja 116117-päivystysavussa.

THL:n tavoitteena on saada terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteriin kerättävä tieto suoraan Kanta-palvelusta. Tällöin terveydenhuollon palvelunantajien ei tarvitsisi toimittaa erikseen tietoja THL:n rekisteriä varten. Kanta-palvelujen potilastietoihin perustuva hoitoonpääsyn tiedonkeruu tukee kertakirjaamista, kansallisesti määriteltyjen yhteneväisten tietosisältöjen käyttöä ja yhdenmukaistaa valtakunnallisesti hoitoonpääsytietojen tuotantoa. Hoitoonpääsytietojen julkinen ilmoittaminen on hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. 

Tiedon rakenteistaminen ja tallentaminen kansallisesti yhtenäisellä tavalla tukee kertakirjaamisen vaadetta sekä yhdenmukaistaa hoitoonpääsytietojen seurantaa. 

Tietojärjestelmissä voi tietorakenteita hyödyntää myös paikallisesti. Valtakunnallisen käytön aikatauluista informoidaan erikseen myöhemmin.

Hoitoonpääsytietojen ratkaisukuvaus

Asiakirjarakenteet Termeta-palvelussa - Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä

Valtionavustushaussa voi hakea tukea toteutukselle

Suomen kestävän kasvun ohjelman neljäs valtionavustushaku järjestetään ajalla 9.1.2024–15.2.2024. Haussa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki voivat hakea rahoitusta hankkeeseen, jossa pilotoidaan hoitoonpääsytietojen seurannan edellytyksiä Kanta-palvelujen avulla. Kyseistä valtionavustusta on haettavissa 0,5 miljoonaa euroa. 

THL:n Hoitoonpääsyn Kanta-palvelujen pilotti -projekti on saanut rahoituksen vuosiksi 2023-2025. Rahoitus mahdollistaa THL:n ja Kelan tuen pilottialueelle.

Aiheesta lisää:

Neljäs valtionavustushaku (STM)

Koodistopalvelutiedote 2/2024: Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä -asiakirjarakennetta ja sen sisältämien tietokomponenttien rakenteita on päivitetty Termeta-palvelussa 

Uutinen: Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi lokakuussa aiempaa nopeammin

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. THL on saanut rahoitusta Kestävän kasvun ohjelmaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla rrp - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla terveydenhuolto - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tiedonhallinta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla