Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi lokakuussa aiempaa nopeammin

Julkaisuajankohta 20.12.2023 8.20
Tiedote

Potilaat pääsivät perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään lääkärin hoitoon tai tutkimukseen lokakuussa 2023 viikon kuluessa selvästi useammin kuin viime keväänä.

Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäynneistä laillistetulle terveydenhuollon ammattilaiselle 89 prosenttia toteutui kahden viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Käynneistä 82 prosenttia toteutui jo viikon kuluessa. Suurin osa hoitoonpääsykäynneistä toteutui sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille.

"Hoitajille on päässyt jo aiemmin hyvin viikossa. Nyt myös lääkäriin pääsee yhä useammin viikossa", kertoo THL:n erikoissuunnittelija Tiina Marttila.

Avosairaanhoidon kiireettömien lääkärin hoitoonpääsykäyntien odotusaikojen osuudet 10/2019–10/2023, prosentteina. Viivakuvio tilastosta.

Avosairaanhoidon kiireettömien lääkärin hoitoonpääsykäyntien odotusaikojen osuudet 10/2019–10/2023, %

Tiedot käyvät ilmi THL:n perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tilastoraportista. 

Julkisen perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoonpääsyn enimmäisaikoja koskeva lainsäädäntö on tiukentunut syyskuun alusta. 1.9.2023 lähtien hoitoon tulee päästä 14 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Neljäntoista vuorokauden enimmäisaika ei koske esimerkiksi hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia tai terveystarkastuksia. Uuden lainsäädännön myötä enimmäisaikoja on tullut voimaan useampia. 

Raportoinnissa ovat mukana ne kiireettömät hoitoonpääsykäynnit, joita on edeltänyt terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen arviointi. Käynneillä tarkoitetaan käyntejä tai etäasiointia terveydenhuollon ammattilaisille. Hoidon tarpeen arviointi sisältää tiedon siitä, missä enimmäisajassa hoitoon tai tutkimukseen tulisi päästä.

Enimmäisaikojen ylityksiä oli kaikilla hyvinvointialueilla. 

Hoitoonpääsyn osuudet hyvinvointialueiden avosairaanhoitoon* 14 vuorokauden kuluessa lokakuussa 2023, %

Hoitoonpääsyn osuudet hyvinvointialueiden avosairaanhoitoon* 14 vuorokauden kuluessa lokakuussa 2023, %

Hyvinvointialueiden avosairaanhoidon hoitoonpääsyn jatkokäynneistä lääkärille ainoastaan 57 prosenttia toteutui seitsemän vuorokauden enimmäisajassa. ”Tämä enimmäisaika tuli voimaan vasta syyskuun alusta ja sen toteutuksessa on selvästi vaikeuksia”, Marttila jatkaa.

Hoitoonpääsyn tietoja myös etäasioinneista saadaan entistä paremmin

”Hoitoonpääsytietoja ja erityisesti etäasiointien tietoja saadaan nyt entistä suurempi määrä. Etäasiointien kirjaamisessa on kuitenkin vaihtelua hyvinvointialueittain. Lisäksi tietojen lähettämisessä Avohilmo-rekisteriin on eroja eri potilastietojärjestelmissä. Tiukentuneisiin enimmäisaikoihin voidaan hyvinvointialueilla vastata muun muassa etäpalveluja lisäämällä tai toimintaa muuttamalla”, Marttila toteaa. 

Suuri osa hoitoonpääsykäynneistä toteutui etäpalveluina, esimerkiksi puheluina tai videovastaanottoina. Etäpalvelujen käytössä on kuitenkin suuria hyvinvointialuekohtaisia eroja.

Myös hammaslääkäriin pääsy on hieman nopeutunut

Lokakuussa 2023 myös hammaslääkärille pääsi hiukan nopeammin kuin keväällä 2023.  

Kiireettömistä hammaslääkärin käynneistä 84 prosenttia toteutui kolmen kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista ja 90 prosenttia neljän kuukauden sisällä.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ovat saatavissa THL:n raporteilta

Julkisen terveydenhuollon palveluntuottajien tulee julkaista perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn enimmäisaikojen toteutumisen tiedot verkkosivuillaan toimintayksiköittäin kuukausittain. 

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ovat saatavilla ajantasaisesti THL:n tietokantaraporteista. Raporteissa tiedot ovat aluehallintovirastoittain, hyvinvointialueittain ja toimintayksiköittäin. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Hoitoonpääsytietojen laadun ja kattavuuden tarkasteluun on saatavissa palveluntuottajakohtaiset hoitoonpääsytietojen laaturaportit. Saatavilla on myös ohjeita tietojen kirjaamiseen sekä raporttien käyttöön. 
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tietokantaraportit, laaturaportit ja kirjaamisohjeet

Lisätietoja 

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy  

Yhteydenotot pyydetään ensisijaisesti yhteissähköpostiin [email protected]

Tiina Marttila
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 8533
[email protected]

Raimo Mahkonen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7669
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tilastouutinen