Huumehoidon asiakkaista vain viidesosa on työelämässä tai koulutuksen piirissä

Julkaisuajankohta 20.12.2023 9.17
Uutinen

Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaista työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oli 79 prosenttia asiakkaista vuonna 2022. Asiakkaista yhdeksän prosenttia oli asunnottomia. Yksin asuvia asiakkaista oli 73 prosenttia ja ainoastaan peruskoulun oli suorittanut loppuun hieman yli puolet (53 %) asiakkaista. 

”Yhteiskunnassa esiintyy edelleen ennakkoluuloja ja syrjintää päihderiippuvuutta sairastavia kohtaan, ja he helposti jäävät ulos työ- ja opiskeluelämästä. Huumeriippuvuuden vuoksi palveluja tarvitsevat jäävät myös helposti ulkopuolelle tai heidät suljetaan ulkopuolelle hyvinvointia ja toipumista tukevasta muusta sosiaalisesta elämästä”, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Minna Kesänen.

”Mielekkääseen arkeen ja sosiaaliseen kuntoutukseen on päihdepalveluissa tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomiota. Näitä myös uudistunut mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö osaltaan vahvistavat”, Kesänen jatkaa.

Yksin asuvien, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien sekä asunnottomien osuus huumehoidon asiakkaista vuonna 2022 donitsikuviona.

Yksin asuvien, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien sekä asunnottomien osuus huumehoidon asiakkaista vuonna 2022

Opioidit edelleen yleisin ongelmia aiheuttava päihde 

Huumehoidon asiakkaiden yleisimmät ongelmia aiheuttavat päihteet olivat opioidit (79 %), rauhoittavat lääkkeet (55 %), stimulantit (50 %) ja kannabis (47 %). 

Asiakkaista 82 prosenttia ilmoitti käyttäneensä kahta tai useampaa päihdettä ongelmallisesti viimeisen kuukauden aikana.  

52 prosenttia asiakkaista ilmoitti monipäihdekäytöstä eli samanaikaisesta tai peräkkäisestä päihteiden käytöstä.  Monipäihdekäytöstä ilmoittaneista 18 prosenttia kertoi, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa.

Tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin.  Aineisto ei kerro kattavasti kaikista Suomessa annettavan huumehoidon asiakkaista eikä kaikesta huumehoidosta, sillä osallistuminen tiedonkeruuseen on vapaaehtoista. Aineistossa painottuvat laitoshoidossa olevat asiakkaat ja opioidiriippuvuuden korvaushoito.

Aiheesta lisää

Huumeet ovat yhä näkyvämpi ilmiö – kannabikseen liittyvät asenteet lieventyneet jo pitkään
THL:n uutinen 20.12.2023

Lisätietoja

Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat 2022

Leena Kovanen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7235
[email protected]

Minna Kesänen
Kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7272
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto huumeet tilastouutinen