Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat 2022

Huumehoidon asiakkaista vain viidesosa on työelämässä tai koulutuksen piirissä

Huumehoidon asiakkailla opioidit olivat yleisimmin mainittu ongelmia aiheuttanut päihde. Asiakkaista 46 prosentilla oli ollut edellisen kuukauden aikana opioidien ongelmakäyttöä. Yhteensä 79 prosenttia oli käyttänyt opioideja edellisen kuukauden aikana tai oli opioidiriippuvuuden vieroitus- tai korvaushoidossa. Opioidien jälkeen yleisimmin ongelmia aiheuttaneet huumeet olivat rauhoittavat lääkkeet (55 %), stimulantit (50 %), sekä kannabis (47 %). Huumehoidon asiakkaista 32 prosenttia kertoi myös alkoholin ongelmakäytöstä.

Asiakkaista 82 prosenttia raportoi vähintään kahden päihteen ongelmakäytöstä. Huumeiden samanaikaisesta monipäihdekäytöstä raportoi 52 prosenttia asiakkaista ja näistä 18 prosenttia kertoi, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa.

Huumehoidon asiakkaista yhdeksän prosenttia oli asunnottomia. Yksin asuvia asiakkaista oli 73 prosenttia ja ainoastaan peruskoulun oli suorittanut loppuun hieman yli puolet (53 %) asiakkaista. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oli 79 prosenttia asiakkaista.

Opioidikorvaushoidon piirissä olevien asiakkaiden osuus kasvoi edelleen ollen 56 prosenttia kaikista aineiston asiakkaista. Korvaushoidon piirissä oli 71 prosenttia kaikista aineiston opioidikäyttäjistä.

Tilastoraportti pohjautuu huumehoitoa antavien yksiköiden vapaaehtoiseen raportointiin, jossa asiakkaiden tiedot kerätään anonyymisti. Vuonna 2022 raportointiin osallistui 40 huumehoidon yksikköä ja tietoja toimitettiin 1 079 asiakkaasta. Aineisto ei kata kaikkea Suomessa annettavaa huumehoitoa eikä kaikkia huumeita käyttäviä ihmisiä.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Huumeiden vuoksi päihdehoitoon hakeutuneiden asiakkaiden ongelmia aiheuttaneet päihteet vuosina 2000–2022, % asiakkaista.

Taustatietoja

Tilastokuvaus

THL kerää vuosittain tietoja huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon ja -kuntoutukseen hakeutuneista asiakkaista erillisellä tiedonkeruulla. Tavoitteena on saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa huumehaitoista ja huumehoidosta.

Tieto pohjautuu yksittäisiin asiakkaisiin, mutta tiedonkeruu on valtakunnallisella tasolla anonyymi, eikä tiedoista ole mahdollista tunnistaa henkilöitä.

Tiedonkeruu kattaa arviolta kymmenyksen annetusta huumehoidosta.

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa, jolloin ilmestyvät edellisen vuoden tiedot.

Lähde

Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat 2022
Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022
Clients for drug treatment and rehabilitation 2022

Tilastoraportti 72/2023, 20.12.2023. THL.

Lisätietoja

Leena Kovanen
puh. 029 524 7235

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Anna palautetta

Muualla verkossa

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Statistical bulletin
Euroopan huumehoitotilastot kootusti

EMCDDA:n julkaisut

European Drug Report
Euroopan huumeraportti (myös suomeksi)

Country Drug Reports
Maakohtaisia huumeraportteja

Treatment demand indicator
Taustaa huumehoidon tiedonkeruulle

Päihdelinkki
A-klinikkasäätiön tietoja päihteistä ja riippuvuuksista