Ihmisten, eläinten ja ympäristön terveysuhkia torjutaan yhteistyöllä - Maailman yhteisen terveyden päivää vietetään 3. marraskuuta

Julkaisuajankohta 1.11.2023

Maailman yhteisen terveyden päivää (World One Health Day) vietetään marraskuun 3. päivänä.  Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteisiin terveysuhkiin ja niiden torjuntaan. 

Tartuntatauteja, jotka voivat tarttua ihmisten ja eläinten välillä kutsutaan zoonooseiksi. Elintarvike- ja vesivälitteiset taudinaiheuttajat tarttuvat ruuan tai veden välityksellä. Epidemiasta puhutaan silloin, kun sairaustapauksia havaitaan tavanomaista enemmän tiettynä aikana ja tietyllä alueella.

THL toimii Suomessa tartuntatautien seurannan ja torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena ja ohjaa ja tukee epidemioiden selvittämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla. THL myös koordinoi epidemiaselvityksiä, kun epidemia on levinnyt usealle hyvinvointialueelle tai kansainvälisesti, tai kun tauti on erityisen vakava.  Lisäksi THL kehittää ja ylläpitää analyyttisiä menetelmiä tärkeimpien taudinaiheuttajamikrobien tunnistamiseen.

Potilashaastattelut ja potilaista ja elintarvikkeista eristettyjen taudinaiheuttajien vertailu ovat tärkeitä työkaluja esimerkiksi listerioosiepidemioiden selvittämisessä. THL:n tekemät selvitykset ovat osoittaneet, että kryptosporidioosin raportointi on lisääntynyt ja se on huomattava työperäinen tartuntatauti nautakarjan kanssa työskentelevillä Suomessa. Lisääntynyt tietoisuus on todennäköisesti lisännyt myös lepakkojen lyssaviruksiin liittyvien altistusten raportointia. 

Tietoa zoonoosien ja elintarvike- ja vesivälitteisten taudinaiheuttajien seurannasta ja torjunnasta ja epidemiaselvityksistä kootaan THL:n verkkosivuille paikallisten ja alueellisten terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon ammattilaisten tueksi.

Lisätiedot

Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat (THL)

Julkaisuja – Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat sekä zoonoosit (THL)

Vesiepidemiat (THL)

Ruska Rimhanen-Finne
epidemiologieläinlääkäri
THL
p. 029 524 8942
[email protected]

Ilkka Miettinen
johtava tutkija
THL
p. 029 524 6371
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset