Ilmastonmuutostutkimus edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia muuttuvassa ilmastossa nyt ja tulevaisuudessa

Julkaisuajankohta 14.6.2023

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin ja elinympäristöön kaikkialla maailmassa. THL:ssä tehtävällä ilmastonmuutostutkimuksella ja -asiantuntijatyöllä varaudutaan ja vastataan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin väestön terveydessä ja hyvinvoinnissa.

”Ratkaisut ja päätöksenteon tuki ovat asioita, joihin laadukkaalla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuvalla tutkimuksella pyrimme. Vastaamme ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviin tietotarpeisiin siten, että kaikkien terveyttä ja hyvinvointia voidaan suojella ja edistää”, kertoo THL:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ohjelmajohtaja Jaana Halonen.

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi luo edellytykset kestävään elämäntapaan ja päätöksentekoon 

Planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin ajatus korostaa ihmisen ja ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin riippuvuutta toisistaan. Ilman tasapainossa olevia ekosysteemejä ei ole hyvinvoivaa väestöä tai toimivia yhteiskuntia.

Monet ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät keinot edistävät myös ympäristön terveyttä ja hyvinvointia. Jotta planetaarinen terveys voi toteutua, on pyrittävä valinnoilla kohti kestävää elintapaa.

”Planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin ajatus edistää kestävää kehitystä, joka on nostettava päätöksenteon ytimeen. Tarvitsemme tietoa kehityssuunnista, jotka mahdollistavat kestävät elinympäristöt ja yhteiskunnat muuttuvassa ilmastossa. Haluamme auttaa nykyisiä ja tulevia päätöksentekijöitä arvioimaan ja kehittämään ilmasto-, hyvinvointi-, terveys- ja ympäristöpolitiikkaa yhtenäisesti alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla”, Halonen sanoo.

Tutustu ilmastonmuutosta koskeviin uudistuneisiin verkkosivuihimme 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin on nyt luettavissa thl.fi-verkkopalvelussa entistä laajemmin.

Sivuilla kerrotaan kattavasti monista ilmastonmuutoksen sosiaalisista ja terveysvaikutuksista sekä muutosten hillinnän keinoista ja sopeutumisesta.

”Tiedosta hyötyvät niin tietoa etsivät päättäjät, kansalaiset kuin ilmastonmuutoksen aiheiden parissa sekä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ammattilaiset. Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia koskevat vaikutukset sekä niiden ehkäisemisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavat ovat tärkeitä, jotta tuleviin muutoksiin on mahdollista varautua niin yksilöinä kuin yhteiskunnan toiminnoissa”, kertoo THL:n erikoistutkija Päivi Meriläinen.

Väestöryhmät ovat eri tavoin alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, vaikka muutokset tulevat koskemaan kaikkien nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia. Esimerkiksi lisääntyvien helteiden terveyshaitoille erityisen alttiiden ikääntyneiden, lasten ja pitkäaikaissairaiden terveyttä on suojeltava muun muassa laitoksissa ja päiväkodeissa. 

Ilmastonmuutoksen hillinnän keinoissa ja politiikoissa on huomioitava myös toimien sosiaaliset vaikutukset eri väestöryhmissä, muun muassa liikkumisen mahdollisuuksia on pohdittava alueiden ominaisuudet huomioiden. Lisäksi on ehkäistävä eriarvoistumista, kun edistetään keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Lisätiedot

Jaana Halonen
THL
TKI-ohjelmajohtaja
p. 029 524 6100
[email protected]

Päivi Meriläinen
THL
erikoistutkija
p. 029 524 7826
[email protected]

Julkilausuma: THL edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia muuttuvassa ilmastossa nyt ja tulevaisuudessa (pdf 2,7 Mt)

Thl.fi: Ilmastonmuutos

THL:n vaikuttamistavoitteet: Planetaarinen terveys ja hyvinvointi

Elintavat ja ravitsemus Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Infektiotaudit ja rokotukset Kansantaudit Lapset, nuoret ja perheet Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Mielenterveys Pääsivusto Sukupuolten tasa-arvo Ympäristöterveys ilmastonmuutos - thlfi