Kiireettömään erikoissairaanhoitoon odottaneiden määrä väheni kevään aikana

Julkaisuajankohta 11.6.2024 7.00
Tiedote

Huhtikuun 2024 lopussa yli 162 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon hyvinvointialueilla. Hoitoa odottaneita oli yli 10 000 vähemmän kuin joulukuussa 2023. 

Yli puoli vuotta odottaneiden määrä väheni kevään 2024 aikana lähes 2 000 potilaalla. Huhtikuussa lähes 17 prosenttia jonottaneista eli yli 27 000 potilasta oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. 

Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista. 

”Pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden määrä alkoi vähentyä viime vuoden lopussa, ja väheneminen on jatkunut tänä keväänä koko maan tasolla. Joillakin alueilla pitkään hoitoa odottaneiden määrä on kuitenkin kasvanut ja hoitoonpääsyä odottavia ihmisiä on edelleen paljon", kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen.

"Hyvinvointialueet ovat tehneet paljon toimia jonojen purkamiseksi ja ratkovat edelleen erilaisia organisaatiouudistuksesta tulevia haasteita”, Tuominen jatkaa.

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrässä suuria eroja hyvinvointialueiden välillä

Huhtikuun 2024 lopussa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Savon (27,2 %) sekä Pohjois-Pohjanmaan (25,0 %) hyvinvointialueilla ja pienin Etelä-Savon (3,3 %) ja Keski-Pohjanmaan (3,3 %) hyvinvointialueilla.

Myös yli puoli vuotta odottaneiden määrä suhteessa väkilukuun (odottajaa/10 000 asukasta) vaihteli alueittain. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita suhteessa väkilukuun oli Pohjois-Savossa ja vähiten Etelä-Karjalassa.

Vaakaviivakuvio tilastosta hyvinvointialueittain.
Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus hyvinvointialueiden sairaaloihin odottavista (%) 30.4.2023, 31.08.2023, 31.12.2023 ja 30.4.2024.

Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen jonottavien määrä ovat pysynyt suurena  

Kaihileikkaukseen odotti maaliskuussa 2024 kaikkiaan yli 13 000 potilasta ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen 14 000 potilasta.

Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottaneiden määrä on laskenut joulukuusta 2023 ja nyt toimenpidettä odottaa liki 14 000 potilasta. Myös yli puoli vuotta odottaneiden määrä on laskenut. Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli puoli vuotta odottaneita oli lähes 34 prosenttia potilaista

Kaihileikkaukseen odottaneiden kokonaismäärä on hiukan noussut. Yli puoli vuotta kaihileikkaukseen pääsyä oli odottanut 10 prosenttia potilaista. Yli puoli vuotta odottaneiden potilaiden määrä kuitenkin väheni liki 300:lla verrattuna joulukuuhun 2023. 

”Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottavien potilaiden määrät ovat pysyneet suurina. Taustalla vaikuttaa väestön vanheneminen”, Tuominen toteaa. 

”Polven tai lonkan tekonivelleikkausta odottavien määrä alkoi vähetä kevään 2024 aikana. Huhtikuussa yli puoli vuotta odottaneiden määrä sekä polven tai lonkan tekonivelleikkauksiin että kaihileikkauksiin on vähentynyt verrattuna joulukuuhun 2023”, Tuominen jatkaa.

Lähetteiden määrä on pysynyt tasaisena 

Lähetteitä on tullut tänä vuonna kiireettömään erikoissairaanhoitoon yli 400 000 huhtikuun loppuun mennessä.  Huhtikuun tiedoista puuttuvat Pirkanmaan ja Kymenlaakson lähetteet, joita on yhteensä noin 55 000. 

”Lähetteiden määrä on hyvin samankaltainen kuin vuoden 2023 huhtikuussa. Lähetteiden määrä saattaa vaihdella kuukausittain, mutta niiden määrä vuositasolla on nyt sama kuin ennen koronaepidemiaa. Koronaepidemian alussa lähetteiden määrä laski, koska ihmiset pysyttelivät kotona. Lähetteiden määrän nousu kertoo siitä, että tilanne on normalisoitunut”, Tuominen kuvaa. 

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot keväältä 2024 on julkaistu viikolla 23. 

Hoitotakuun tiukentuminen on nopeuttanut etenkin lääkäriin pääsyä – kahden viikon määräaika toteutuu yhä useammin
THL:n tiedote 4.6.2024

Lähde

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 30.4.2024

Lisätietoja

Pia Tuominen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8405
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tilastouutinen