Hoitotakuun tiukentuminen on nopeuttanut etenkin lääkäriin pääsyä – kahden viikon määräaika toteutuu yhä useammin

Julkaisuajankohta 4.6.2024 6.54
Tiedote

Hoitotakuun tiukentuminen viime syksynä on nopeuttanut etenkin lääkäriin pääsyä, selviää THL:n tuoreesta tilastoraportista. Sen mukaan potilaat pääsivät maaliskuussa 2024 perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään lääkärin hoitoon tai tutkimukseen kahdessa viikossa – ja jopa viikossa – selvästi useammin kuin vuoden 2023 maaliskuussa.

Maaliskuussa lääkärikäynneistä 71 prosenttia toteutui 14 vuorokaudessa hoidon tarpeen arvioinnista, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 58 prosenttia. Viikon sisällä käynneistä toteutui 57 prosenttia, kun luku oli vuotta aiemmin 46 prosenttia.

"Hyvinvointialueet ovat hoitoonpääsyn nopeuttamiseksi kehittäneet toimintaansa muun muassa digitaalisin palveluin sekä tiimi- ja omalääkärimalleja hyödyntämällä. Positiivista on, että molemmissa malleissa myös hoidon jatkuvuus paranee,” kertoo THL:n arviointipäällikkö Tiina Hetemaa.

Hoitotakuun höllennys lisännee eroja hoitoonpääsyssä 

Julkisen perusterveydenhuollon kiireettömän hoitoonpääsyn enimmäisaikoja koskeva lainsäädäntö tiukentui 1.9.2023 ja enimmäisaikoja tuli voimaan useampi.

Perusterveydenhuollossa hoitotakuu on 14 vuorokautta tai kolme kuukautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta. Kolmen kuukauden enimmäisaika koskee tiettyjä, erikseen mainittuja hoitotapahtumia. 

Hoitoonpääsyyn liittyvä hoitotapahtuma tulee olla laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön, kuten lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan, vastaanotolle.

Hallitus esitti kevään kehysriihessään 14 vuorokauden hoitotakuun höllentämistä 3 kuukauteen. Suun terveydenhuollossa määräaika olisi höllenemässä 6 kuukauteen.

”Todennäköisesti erot hoitoonpääsyssä valitettavasti lisääntyvät. Asiakkaiden kannalta tämä on selkeä huononnus. Itsehallinnollisina alueina hyvinvointialueet voivat toki pyrkiä mahdollisimman sujuvaan ja nopeaan hoitoon pääsyyn edelleen”, Hetemaa arvioi.

Vaakaviivakuvio tilastosta.
Avosairaanhoidon kiireettömien lääkärin hoitoonpääsykäyntien odotusaikojen osuudet 10/2019–03/2024, %.

Suurin osa käynneistä oli sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille 

Kaikkiaan maaliskuussa 2024 perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitoonpääsyn käynneistä 91 prosenttia toteutui 14 vuorokaudessa, kun mukaan lasketaan lääkärien lisäksi muutkin ammattihenkilöt. 

Käynneistä valtaosa eli 72 prosenttia toteutui sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Näistä 95 prosenttia toteutui kahdessa viikossa ja 90 prosenttia jo viikossa.

Syyskuun lakimuutoksen mukaan lääkärin jatkokäyntien tuli toteutua viikon kuluessa, jos ensimmäinen vastaanottaja oli muu kuin lääkäri. Lääkärin jatkokäynneistä 76 prosenttia toteutui enimmäisajassa.

Osassa hoitoonpääsyn käyntejä säilyi edelleen kolmen kuukauden enimmäisaika. Näitä ovat esimerkiksi ensimmäinen käynti kuntoutuspalveluissa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävissä palveluissa. Näistä 99 prosenttia toteutui enimmäisajassa. 

”Summauksena voi sanoa, että käytännössä kaikki kiireettömät perusterveydenhuollon potilaat hoidetaan viimeistään kolmessa kuukaudessa riippumatta asiasta”, toteaa THL:n erikoissuunnittelija Tiina Marttila

Myös hammaslääkäriin pääsy on hieman nopeutunut

Maaliskuussa 2024 myös hammaslääkärille pääsi hiukan nopeammin kuin keväällä 2023.  

Kiireettömistä hammaslääkärin käynneistä 93 prosenttia toteutui neljän kuukauden sisällä ja 85 prosenttia kolmen kuukauden sisällä asiakkaan yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista. 

Suuhygienistille hoitoonpääsy oli muista ammattilaisista poiketen heikentynyt hiukan vuoden takaiseen verrattuna.

Hoitoonpääsyn tietoja ei ole vielä saatu kattavasti syyskuussa voimaan tulleista enimmäisajoista

Syyskuun lakimuutos edellytti hyvinvointialueilta myös muutoksia tietojen kirjaamiseen.

Vain kolmella hyvinvointialueella ja Helsingissä pystyttiin maaliskuuhun mennessä kirjaamaan kaikkia lakimuutoksen mukaisia enimmäisaikoja kaikissa potilastietojärjestelmissä. 

”Hallituksen suunnittelema uusi hoitotakuulain muutos haastaa kirjaamista hyvinvointialueilla, sillä muutokset tietojärjestelmissä ja käyttöönotot hyvinvointialueilla toteutuvat osin viiveellä. Voi olla, että kaikki eivät ole ottaneet vielä edellisiäkään muutoksia käyttöön, kun laki taas muuttuu”, Marttila kertoo.

Alueelliset tiedot ovat saatavilla THL:n raporteilta

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ovat saatavilla ajantasaisesti THL:n tietokantaraporteista. Raporteissa tiedot ovat aluehallintovirastoittain, hyvinvointialueittain ja toimintayksiköittäin. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Hoitoonpääsytietojen laadun ja kattavuuden tarkasteluun on saatavissa palveluntuottajakohtaiset hoitoonpääsytietojen laaturaportit. Saatavilla on myös ohjeita tietojen kirjaamiseen sekä raporttien käyttöön. 
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tietokantaraportit, laaturaportit ja kirjaamisohjeet

Raportoinnissa ovat mukana ne kiireettömät käynnit, joita on edeltänyt terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen arviointi. Käynneillä tarkoitetaan käyntejä tai etäasiointia terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoraportti julkaistaan myöhemmin kesäkuussa THL:n verkkosivuilla. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta ja lainsäädäntö poikkeavat perusterveydenhuollon vastaavista.
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Lähde

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2024 

Lisätietoja 

Tilastoraporttia koskevat yhteydenotot ensisijaisesti yhteissähköpostiin osoitteessa: avohilmo(at)thl.fi

Tiina Marttila (tilastoraportti)
erikoissuunnittelija
puh.  029 524 8533
[email protected] 

Raimo Mahkonen (tilastoraportti)
erikoissuunnittelija 
puh. 029 524 7669
[email protected] 

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon tilanne hyvinvointialueilla:

Tiina Hetemaa (hoitoonpääsyn tilanne hyvinvointialueilla) 
arviointipäällikkö
THL
puh. 029 524 7903
[email protected] 

Ulla Harjunmaa (suun terveydenhuolto)
ylihammaslääkäri
THL
puh. 029 524 7375
[email protected]
 

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tilastouutinen