Kommentoi Kanta-palvelujen palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvausta - osallistu myös esittelyyn

Julkaisuajankohta 7.6.2024 7.50
Uutinen

Kanta-palvelujen palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvaus on nyt kommentoitavana. Toivomme palautetta, vastaako suunniteltu palvelutapahtuman uudistuksen ratkaisukuvaus käytännön toimintamalleihin sekä mitä sen toteuttaminen toimijoilta käytännössä vaatisi.

Järjestämme kaksi tilaisuutta, jossa esittelemme palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvauksen. Ratkaisukuvauksesta voi antaa palautetta webropol-lomakkeella 18.8.2024 saakka.

Palvelutapahtuman uudistamisen tavoitteena on tukea hoidon jatkuvuutta kehittämällä kansallisia tietorakenteita ja Kanta-palveluja. Tavoitteena on myös mahdollistaa ja tukea tietojen hyödynnettävyyttä siten, että: 

  • ammattilaisella olisi sujuvasti käytössään asiakkaan aikaisemmat hoitotiedot sekä esimerkiksi tieto suunnitelluista tutkimuksista tai seurannoista - yli organisaatio- ja tietojärjestelmärajojen
  • ammattilainen näkee olennaiset, asiakkaan itse omahoidossaan tuottamat tiedot
  • asiakkaalla olisi näkymä oman hoitonsa kokonaisuuksiin. Ratkaisukuvauksen mukainen malli mahdollistaa myös omahoidon tietojen liittämisen hoidon kokonaisuuksiin

Kanta-palvelujen palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvaus kuvaa kansallisen kehittämisen mallin Kanta-palvelujen palvelutapahtumaan. Työ pohjautuu ja on jatkumoa hoidon seurannan tietorakenteiden konseptissa tunnistettuihin tietorakenteiden nykytilaan liittyviin haasteisiin, joita tarkennettiin edelleen jatkoselvityksessä.

Päätös palvelutapahtuman uudistamisen edistämisestä tehdään kommentointikierroksen jälkeen.

Materiaali  julkaistaan Palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvauksen kommentointi -sivulla.
Palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvauksen kommentointi

Tilaisuus tukee kommentointia

Tilaisuudessa esitellään palvelutapahtuman uudistamisen malli ja ratkaisukuvauksen periaatteet. Se helpottaa julkisten ja yksityisten sote-organisaatioiden tiedonhallinnan ammattilaisia ja tietojärjestelmätoimittajia kommentoinnissa. Kommentoinnilla voi vaikuttaa luonnoksen jatkotyöstämistämiseen.

Miksi palvelutapahtuman uudistusta tarvitaan?

Palvelutapahtuman tarkoitus on niputtaa hoidon tapahtumia, mutta rakenne on koettu hankalaksi ja toimimattomaksi. Sen käyttö eri tietojärjestelmätoteutuksissa ja organisaatiokohtaisissa toimintamalleissa ei ole yhdenmukaista ja siihen liittyviä nykyisiä määrittelyjä pidetään vaikeaselkoisina. Palvelutapahtuman peruskorjauksen lisäksi on koettu tarpeelliseksi koota ja jäsentää asiakkaan hoito episodeiksi koko palvelujärjestelmän laajuudessa.  

Tilaisuuden osallistumislinkki ja tarkempi ohjelma löytyvät tapahtumailmoituksista.

Materiaalit julkaistaan Palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvauksen kommentointi -sivulla.

Lisätiedot

sotetiedonhallinta(a)thl.fi
Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)


Palvelutapahtuman uudistamisen ratkaisukuvaus on toteutettu Hoidon seurannan tietorakenteet -projektissa osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

 

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta rrp sostiedonhallinta