Koronatartuntojen esiintyvyydellä selvä yhteys jäteveden virusmäärään 

Julkaisuajankohta 8.10.2021

Todetulla koronavirustartuntojen määrällä on selvä yhteys jätevedestä havaittuun virusmäärään, kertoo THL:n seurantatutkimus.

Kymmenen kuukauden kansallisen seurantajakson aikana koronavirus SARS-CoV-2:n geeniperimää eli RNA:ta havaittiin 79 prosentissa kaikista tutkituista jätevesinäytteistä. Viruksen RNA:ta havaittiin jätevesinäytteistä 95 prosentin todennäköisyydellä, kun kahden edeltävän viikon COVID-19-ilmaantuvuus viemäriverkoston alueella oli 36 tapausta 100 000:ta henkilöä kohti. 

Sen sijaan RNA-lukumäärän määritys jätevesinäytteistä vaati huomattavasti enemmän COVID-19-tapauksia viemäriverkoston alueella. Kaiken kaikkiaan koronaviruksen geenikopioiden lukumäärä pystyttiin määrittämään vain 24 prosentissa kaikista tutkituista jätevesinäytteistä. 
Lukumäärätietoa saatiin 95 prosentin todennäköisyydellä vasta sen jälkeen, kun kahden edellisviikon ilmaantuvuus viemäriverkoston alueella oli 223 koronatapausta 100 000:ta henkilöä kohti. Kun COVID-19-tapauksia ei edellisten kahden viikon ajalta raportoitu yhtäkään, RNA:ta oli havaittavissa alle 1 prosentissa jätevesinäytteitä.

Nyt julkaistu aineisto sisältää jätevesinäytteistä analysoidut SARS-CoV-2:n RNA-kopiolukumäärät, joita on verrattu kymmenen kuukauden ajan elokuusta 2020 toukokuuhun 2021 uusiin ja vahvistettuihin COVID-19-tapauksiin vastaavilla viemäriverkoston alueilla. Aineisto kattaa noin 3,3 miljoonaa asukasta, mikä vastaa noin 60:tä prosenttia Suomen väestöstä.

”Koronaviruksen jätevesiseurannan kansallinen kattavuus Suomessa on erittäin hyvä”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Tarja Pitkänen.

Jätevesipohjainen tartuntatautien seuranta tuottaa kustannustehokkaasti tilannekuvaa tukevaa tietoa COVID-19-pandemian etenemisestä väestötasolla. 

Tartuntatautien ympäristöseurannan kehittämiseen paneutuneet THL:n COVID-19-työryhmän jäsenet ovat nyt julkaisseet tiedeyhteisölle suunnatussa preprint-julkaisussa koronaviruksen jätevesiseurantahavaintonsa. Havainnot kattavat lähes 700 puhdistamattoman jäteveden kokoomanäytettä 28 jätevedenpuhdistamolta Suomessa.

Suomessa hyödynnetään enenevässä määrin koronaviruksen jätevesiseurannan tuloksia, jotka ilmaisevat paikallisella ja kansallisella tasolla koronatartuntojen ilmaantuvuutta. Jäteveden SARS-CoV-2:n RNA-lukumäärän määrittäminen on tehokas seurantamenetelmä, joka ei riipu mahdollisista muutoksista kliinisissä testausstrategioissa tai yksilöiden halusta hakeutua koronatestiin.

Viite

Ananda Tiwari, Anssi Lipponen, Anna-Maria Hokajarvi, Oskari Luomala, Anniina Sarekoski, Annastiina Rytkonen, Pamela Osterlund, Haider Al-Hello, Aapo Juutinen, Ilkka T Miettinen, Carita Savolainen-Kopra, Tarja Pitkanen
medRxiv 2021.10.05.21264462; doi: https://doi.org/10.1101/2021.10.05.21264462

Lisätietoja

Lisätietoa koronaviruksen jätevesiseurannasta Suomessa 
Hybridistrategian seuranta 
Komission suositus koronaviruksen jätevesiseurannasta

Tarja Pitkänen
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 6315
[email protected]


 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto Ympäristöterveys korona - thlfi koronavirus - thlfi vesi - thlfi