Hybridistrategian seurantaraportit

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asetti huhtikuussa 2020 tilannekuva- ja mallinnusryhmän tuottamaan tietoa epidemiatilanteesta ja siitä, kuinka hyvin valtioneuvoston hybridistrategia onnistuu tehtävässään. Strategian tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut yhteistyössä tilannekuva- ja mallinnusryhmän kanssa säännöllisesti hybridistrategian seurannan tilannearvioraportteja. Ensimmäinen tilannearvioraportti julkaistiin 15.5.2020, jonka jälkeen raportteja on julkaistu yhteensä 90. Tilannearvioraportin mittareita ovat olleet mm. sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä, rokotusten edistyminen, koronatapausten ilmaantuvuus, testausmäärät sekä positiivisten näytteiden osuus tutkituista näytteistä. Viimeisessä raportissa kuvataan koronaepidemian etenemistä pandemian alusta eli vuoden 2020 maaliskuusta 1.6.2022 saakka.  

STM:n  järjestämien koronavirusepidemiaa koskevien tiedotustilaisuuksien linkit, tallenteet ja esitysaineistot julkaistaan STM:n verkkosivuilla. 

Lue lisää:

Hybridistrategian seuranta – tilanneraportit 2022

Vuonna 2022 raportti julkaistaan pääsääntöisesti kahden viikon välein. Viimeinen raportti julkaistiin 2.6.2022. 

Hybridistrategian seuranta – tilanneraportit 2021

Lokakuusta 2021 lähtien raportti on julkaistu joka toinen viikko, tätä ennen raportti on julkaistu viikoittain. 

Hybridistrategian seuranta – viikoittaiset tilanneraportit 2020

23.12.2020 ja 30.12.2020 raportit julkaistiin ilman liitteitä.

Liite 1. Epidemiologinen seuranta

Liite 2. Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Hybridistrategian mittaristo – tekninen kuvaus  

Tekninen kuvaus -dokumentti päivitetään vain jos mittareiden tuottamiseen tai tietolähteisiin on tullut muutoksia. Mikäli dokumenttia ei ole päivitetty, katso viimeisin kuvaus.