Koronatartuntojen määrä kasvaa edelleen - karanteenimääräyksiä lähes 9900

Julkaisuajankohta 12.8.2021

Uusien koronatapausten määrä on hieman kasvanut verrattuna edelliseen viikkoon. Viikolla 31 (2.-8.8.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 5 017, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 4 618. Koronaepidemia leviää tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten aikuisten keskuudessa. Koronatestejä tehtiin valtakunnallisesti noin 133 000, joista positiivisten näytteiden osuus oli 3,8 prosenttia.

Covid-19-tapausten kahden viikon (26.7.–8.8.) ilmaantuvuus on 174 sataatuhatta asukasta kohden ja tehollinen tartuttavuusluku on 1,35–1,40 (90 prosentin todennäköisyysväli). Ulkomailta tuotujen tartuntojen osuus oli viime viikolla noin 8 prosenttia.

Viikolla 31 karanteeniin asetettiin ennätykselliset 9 880 henkilöä, eli yli 1500 henkilöä enemmän kuin sitä edeltävällä viikolla. Uusista tartunnoista 23 % todettiin henkilöillä, jotka olivat jo karanteenissa. Osuus on likimain sama kuin viikoilla 29-30. Karanteeniin asetettujen suuri määrä voi näkyä ensi viikolla kasvavina tartuntamäärinä.

Perusterveydenhuollon kuormitustilanne jatkuu vaikeana. Osa alueista raportoi tartunnanjäljityksen ruuhkautumisesta ja viiveistä eristysten ja karanteenien asettamisessa. Tartunnanjäljityksen toteutumisessa on paljon alueellista vaihtelua.

Koko maassa 54 prosentissa tapauksista tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Jäljitykseen kuormitusta aiheuttavat kasvaneet tartuntamäärät ja henkilöstöpula. Jäljittäjät eivät aina saa tartunnan saaneilta ja altistuneilta kaikkia tarvittavia tietoja muista mahdollisesti altistuneista.

Lähes 40 prosentilla suomalaisista täysi rokotesarja

Suomessa noin 68 % väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja täyden rokotesarjan, eli kaksi rokoteannosta, on saanut 39 % väestöstä. Sairaalahoitoa tarvitsevissa korostuvat tällä hetkellä valtakunnallisesti katsottuna nuoret aikuiset ja rokottamattomat potilaat. Erikoissairaanhoidon kuormitus on kokonaisuudessaan hieman keventynyt, mutta tehohoidon tarve on kasvanut verrattuna viime viikon tilanteeseen.

Koronapotilaita oli 11.8.2021 sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan sairaalahoidossa yhteensä 83, joista perusterveydenhuollon osastoilla 14, erikoissairaanhoidon osastoilla 50 ja teho-osastoilla 19 potilasta.

Epidemian luonne on muuttunut: tautia leviää tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten piirissä. Kasvavan rokotekattavuuden myötä heikentynyt epidemiatilanne ja kasvaneet tartuntamäärät eivät kuitenkaan suoraan johda sairaalahoidon tarpeen kasvuun samalla tavalla kuin syksyn 2020 tai kevään 2021 epidemiahuippujen myötä, kun valtaosa väestöstä oli vielä rokottamatta. Kasvava tapausmäärä kuormittaa kuitenkin huomattavasti perusterveydenhuoltoa ja heijastuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävään määrään sekä erikoissairaanhoidon potilaiden jatkohoidon järjestämiseen.

Täysi rokotesarja, eli kaksi rokoteannosta, suojaa erittäin hyvin koronavirustautia ja sen vakavia muotoja sekä virusmuunnoksia vastaan. Väestön korkea rokotuskattavuus vähentää tehokkaasti sairaalahoidon ylikuormittumisen riskiä. Onkin erityisen tärkeää, että omat rokoteannokset otetaan ajallaan, jotta epidemian vakavilta vaikutuksilta, kuten sairaalahoitoon joutuvien ja koronaan liittyvien kuolemien määrän lisääntymiseltä, vältytään. 

Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu 11.8.2021 mennessä yhteensä 995. 

Epidemiologista tilannetta seurataan viikoittain. Tilannekatsaus julkaistaan torstaisin klo 10.
Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla. 

 

Lisätietoja:

Taneli Puumalainen
osastopäällikkö
STM
[email protected]

Pasi Pohjola
osastopäällikkö
STM
[email protected]

Otto Helve
yksikönpäällikkö
THL
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto korona - thlfi koronavirus - thlfi news