Koronavirustartunnat vähenevät hitaasti – erikoissairaanhoidon kuormitus pysynyt ennallaan

Julkaisuajankohta 16.9.2021

Uusien koronavirustapausten määrät Suomessa ovat hiljakseen vähentyneet jo neljättä viikkoa. Viikolla 36 (6.–12.9.) uusia koronavirustapauksia todettiin yhteensä 3 119, mikä oli noin 750 tapausta vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 3 887. Epidemia leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20-49-vuotiaiden ryhmässä.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia tartuntoja ilmaantui 126 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on 19 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 155 sataatuhatta asukasta kohden.

Koronavirustestejä tehtiin noin 30 prosenttia vähemmän kuin edellisellä viikolla. Testejä tehtiin viikolla 36 noin 122 000 kappaletta, kun edellisellä viikolla testejä tehtiin noin 172 000 kappaletta. Testimäärien väheneminen saattaa olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen. Positiivisten testien osuus oli noin 2,6 prosenttia viikolla 36. Todetuista tartunnoista 5 prosenttia oli peräisin ulkomailta ja 1 prosentti näistä tartunnoista seuranneita jatkotartuntoja. On tärkeää, että koronavirustesteihin hakeudutaan edelleen sosiaali- ja terveysministeriön testaus- ja jäljitysstrategian mukaisesti.

Viikolla 36 karanteeniin asetettiin 9 364 henkilöä, lähes 2 500 henkilöä vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

65 prosenttia saanut täyden rokotussarjan

Yli 12 vuotta täyttäneessä väestössä 83 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, ja 65 prosenttia täyden rokotussarjan.

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana (30.8.–12.9.) tartuntoja on ilmaantunut suhteellisesti eniten rokottamattomien, 20–49-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa, noin 345-375 tapausta 100 000 henkilöä kohden 14 vuorokaudessa. Sen sijaan täyden rokotussarjan saaneilla tartuntoja on kaikissa ikäryhmissä ilmaantunut hyvin vähän, ja ensimmäisen annoksen saaneillakin ilmaantuvuus oli alle puolet rokottamattomien ilmaantuvuudesta.

Erikoissairaanhoidon kuormitus kokonaisuudessaan on pysynyt viimeisten viikkojen aikana vakaana. Teho-osastoilla potilasmäärä on kuitenkin viime viikon aikana kasvanut. Suuret tapausmäärät johtivat elo-syyskuussa sairaalahoidon tarpeen kasvuun, mutta tarve suhteessa tapausmäärään on ollut selvästi pienempi kuin syksyn 2020 tai kevään 2021 epidemiahuippujen aikana.

Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia. Kesästä 2021 alkaen aiempaa suurempi osa tehohoitoa tarvinneista koronaviruspotilaista on ollut vailla merkittäviä pitkäaikaissairauksia, mutta pääosin rokottamattomia tai vain ensimmäisen rokotusannoksen saaneita.

Koronapotilaita oli 15.9. sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan yhteensä 95, joista perusterveydenhuollon osastoilla 16, erikoissairaanhoidon osastoilla 50, ja teho-osastoilla 29 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemia oli 15.9. mennessä ilmoitettu yhteensä 1 051.

Epidemiologista tilannetta seurataan viikoittain. Tilannekatsaus julkaistaan torstaisin kello 10.
Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla.

Lisätietoja:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki
strategiajohtaja, STM
[email protected]

Pasi Pohjola
johtaja, STM
[email protected]

Mika Salminen
johtaja, THL
[email protected]

Otto Helve
ylilääkäri, THL
[email protected]

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto korona - thlfi koronaepidemia - thlfi news