Kotihoidon asiakkaille suunniteltu palvelutuntien määrä toteutuu puolessa yksiköistä

Julkaisuajankohta 23.4.2024 2.00
Uutinen

THL seurasi kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan toteutumista lokakuussa 2023.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kotihoidon riittävyyden seurannan mukaan noin puolet (53 prosenttia) yksiköistä toteutti asiakkaille suunnitellun määrän tai enemmän palvelutunteja. 

Asiakkaille suunniteltu tuntimäärä täyttyi parhaiten Keski-Suomessa, jossa 84 prosenttia yksiköitä ilmoitti, että tunteja toteutui vähintään suunnitelman mukainen määrä. Heikoin tilanne oli Helsingissä ja Vantaan ja Keravan alueella, joissa suunniteltu tuntimäärä toteutui alle 20 prosentissa yksiköistä.

”Suuret alueelliset erot palvelutuntien toteutumisessa herättävät monia kysymyksiä erojen syistä. Taustalla voivat olla todelliset erot asiakkaiden saamassa palvelussa tai se, ettei ajantasaista tietoa ole saatavissa tietojärjestelmistä”, sanoo THL:n erikoistutkija Kim Josefsson

Kotihoidon palvelutuntien toteutumista selvitettiin lokakuussa 2023 ensimmäistä kertaa osana kotihoidon riittävyyden seurantaa.

Seurannassa ovat mukana ne hyvinvointialueiden omat yksiköt ja ostopalvelu- ja palvelusetelikumppanien yksiköt, joilla on hyvinvointialueen palvelupäätöksen saaneita iäkkäitä kotihoidon asiakkaita. Vastausprosentti oli 90 %. 

Yksiköiden osuus oli alle 20 prosenttia Helsingissä ja Vantaan ja Keravan alueella. Yksiköiden osuus oli 39–49 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yksiköiden osuus oli 50–61 prosenttia Itä-Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Satakuntassa, Länsi-Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Keski-Uudellamaalla, Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Yksiköiden osuus oli yli 70 prosenttia Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa.
Kotihoidon palvelutunteja toteutui vähintään asiakassuunnitelman mukainen määrä, osuus alueen yksiköistä lokakuussa 2023.

Ympärivuorokautisessa hoivassa hoiva-avustajat nousivat toiseksi suurimmaksi ammattiryhmäksi

THL:n henkilöstömitoituksen seurannan perusteella yksiköihin on saatu rekrytoitua vuodessa yli 2 500 työntekijää. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan laskennallista henkilöstömäärää (seurantajakson aikana toteutuneet tunnit jaettuna yhden henkilön laskennallisella kolmen viikon työajalla 114,75 h).

Uusista työntekijöistä reilu kolmannes on hoitajia, reilu kolmannes hoiva-avustajia ja vajaa kolmannes muita henkilöstömitoitukseen laskettavia työntekijöitä.

Hoiva-avustajat ovat nousseet toiseksi suurimmaksi ammattiryhmäksi sairaanhoitajien ohi, ja heitä on nyt 10 prosenttia välittömään asiakastyöhön osallistuvasta henkilöstöstä. Lähi- ja perushoitajat ovat edelleen suurin ammattiryhmä. 

”Yksiköihin on saatu lisää lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Heidän osuutensa henkilöstöstä on kuitenkin pienentynyt hiljalleen, kun yksiköihin on rekrytoitu hoito- ja hoivatyössä avustavaa henkilöstöä. Tämä mahdollistaa töiden jakamisen niin, että henkilöstöpulasta kärsivien ammattiryhmien työpanos voidaan keskittää alan erityisosaamista vaativiin tehtäviin”, kertoo THL:n hankekoordinaattori Saana Saske.

Lähi- ja perushoitajien osuus on laskenut vuoden 2020 74 prosentista vuoden 2023 69 prosenttiin. Hoiva-avustajien osuus on noussut vuoden 2020 4 prosentista vuoden 2023 10 prosenttiin. Sairaanhoitajia oli 7 prosenttia, esihenkilöitä 5 prosenttia ja muita henkilöstömitoitukseen laskettavia ammattiryhmiä 8 prosenttia henkilöstöstä.
Ammattiryhmien osuus välittömään asiakastyöhön osallistuvasta henkilöstöstä ympärivuorokautisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköissä 2020–2023

Henkilöstömitoituksen lasku voi helpottaa kotihoidon hoitajapulaa

Hallitus päätti kehysriihessään laskea vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta 0,6 työntekijään asiakasta kohden. Tällä hetkellä lakisääteinen mitoitus on 0,65, ja sen on ollut määrä nousta 0,7:ään vuoden 2028 alusta lukien. 

Ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen lasku voi parantaa mahdollisuuksia lisätä hoitajia vanhusten kotihoitoon, jonka tarve kasvaa erittäin paljon lähivuosina. THL:n arvion mukaan seuraavien neljän vuoden aikana ikääntyneiden palveluja, kuten kotihoitoa, yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista hoitoa, tarvitsevien määrä kasvaa 33 000:lla.

”Ensin kasvaa kotihoidon palvelujen tarve. Hyvinvointialueiden on kyettävä lyhyessä ajassa lisäämään kotihoidon palvelutuotantoa selvästi nykyisestä. Tämä tarkoittaa henkilöstön lisäämistä kotihoidossa”, sanoo THL:n johtava tutkija Sari Kehusmaa.

Lisätietoa

Vanhuspalvelujen tila 2023: Kotihoidon asiakkaille suunniteltu palvelutuntien määrä toteutuu puolessa yksiköistä. Tilastoraportti 16/2024

Vanhuspalvelujen tila -tilasto

Tietokantaraportti: Toteutunut henkilöstömitoitus

Aiheesta aiemmin julkaistu:
THL: Yhdenvertainen ja viiveetön hoitoonpääsy on sosiaali- ja terveydenhuollon perusta (THL:n tiedote 19.4.2024)

Yhteystiedot

Hanna Alastalo
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 8609
sähköposti: [email protected]

Kim Josefsson
erikoistutkija 
THL
puh. 029 524 7118
sähköposti: [email protected]

Saana Saske
hankekoordinaattori 
THL
puh. 029 524 7199
sähköposti: [email protected]

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7914
sähköposti: [email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen