THL: Yhdenvertainen ja viiveetön hoitoonpääsy on sosiaali- ja terveydenhuollon perusta

Julkaisuajankohta 19.4.2024 10.19
Tiedote

Yhdenvertainen ja viiveetön hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa on turvattava, katsoo THL. Hallitus kertoi tiistaina osana kehysriihipäätöksiään, että perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuuta höllennetään niin, että hoitoon pitää päästä 3 kuukaudessa. Tällä hetkellä odotusaika voi olla enimmillään 14 vuorokautta.

”Jos hallituksen päätös johtaa pitkiin odotusaikoihin, monen potilaan tila voi huonontua niin, että on sillä pysyviä tai pitkäaikaisia vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn. Tämä on inhimillisesti väärin ja lisää lopulta yhteiskunnan kustannuksia”, sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen.

THL:n mukaan hoitoon pääsyn määräaikojen lieventäminen antaa vahvan ohjaussignaalin valtiolta siihen, että hyvinvointialueet voivat pienentää panostuksiaan perusterveydenhuollon kehittämiseen. Pahimmallaan esitetyt muutokset romuttavat aiemman työn palveluiden painopisteen siirtämiseksi raskaista palveluista kohti perustasoa.

”Hyvinvointialueilla tehdään jo erinomaista kehittämistyötä. Esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitoonpääsy on parantanut. Toinen tärkeä asia on hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Eri sote-palveluiden tulisi toimia saumattomasti yhdessä. Toivomme, että alueet saavat rauhan jatkaa työtään.”

THL muistuttaa, että hyvinvointialueiden palveluiden piirissä ovat heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevat kansalaiset.

”Palvelujärjestelmämme uskottavuus niin potilaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta edellyttää, että Suomessa edelleen vahvistetaan terveydenhuoltoa, joka palvelee ihmisiä yhdenvertaisesti”, Salminen sanoo.

Hoitajamitoituksen laskeminen voi helpottaa kotihoidon hoitajapulaa 

Hallitus päätti kehysriihessään myös laskea vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta 0,6 työntekijään asiakasta kohden. Tällä hetkellä lakisääteinen mitoitus on 0,65, ja sen on ollut määrä nousta 0,7:ään vuoden 2028 alusta lukien. Alun perin mitoituksen piti olla 0,7 jo viime joulukuussa, mutta hallitus lykkäsi sen voimaantuloa jo aiemmin.

THL:n mukaan henkilöstömitoituksen lasku vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ei automaattisesti johda hoidon laadun huonontumiseen. Laatua voidaan varmistaa muillakin toimilla, kuten lisäämällä saattohoidon osaamista ja erilaisia liikkuvia palveluita. Mitoituksen höllennys voi tuoda joustavuutta henkilöstön käyttöön.

”Vastedes asiakkaiden tarpeiden tulisi ohjata enemmän ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden toimintaa. Henkilöstöä tarvitaan enemmän esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas on saattohoidossa tai tarvitsee monipuolista kuntoutusta”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen lasku voi lisäksi parantaa mahdollisuuksia lisätä hoitajia vanhusten kotihoitoon, jonka tarve kasvaa erittäin paljon lähivuosina.

THL:n arvion mukaan seuraavien neljän vuoden aikana ikääntyneiden palveluja, kuten kotihoitoa, yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista hoitoa, tarvitsevien määrä kasvaa 33 000:lla.

”Ensin kasvaa kotihoidon palvelujen tarve. Hyvinvointialueiden on kyettävä lyhyessä ajassa lisäämään kotihoidon palvelutuotantoa selvästi nykyisestä. Tämä tarkoittaa henkilöstön lisäämistä kotihoidossa”, Kehusmaa toteaa.

Makeisten arvonlisäveron korotus askel oikeaan suuntaan

THL pitää hyvänä, että kehysriihessä pyrittiin huomioimaan mahdollisuudet edistää terveyttä verotuksen avulla.

”Makeisten arvonlisäveron korottaminen on askel oikeaan suuntaan. Toivomme, että veromalli laajennetaan myöhemmin koskemaan muiden sokeria sisältävien tuotteiden lisäksi myös paljon kovaa rasvaa- ja suolaa sisältäviä tuotteita”, sanoo THL:n ylilääkäri Mikaela Grotenfelt-Enegren.

Laaja-alaisessa, portaittaisessa veromallissa vähemmän sokeria, kovaa rasvaa ja suolaa sisältävät tuotteet olisivat selvästi halvempia kuin samassa tuoteryhmässä olevat niitä enemmän sisältävät vaihtoehdot.

”Tämä kannustaisi ihmisiä tekemään terveellisempiä valintoja. Makeisten alv-muutoksen vaikutuksia tulisi nyt seurata ja tulosten perusteella miettiä veroratkaisuja eteenpäin.”

Lisätietoja:

THL:n kannanotto: Yhdenvertainen hoitoonpääsy on palvelujärjestelmän perusta

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa 

Tiedote 8.2.2024: Vanhuspalveluiden lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen yltävien yksiköiden määrä edelleen kasvanut – asiakasmäärä pysynyt vakaana

Mika Salminen
pääjohtaja
THL
p. 029 524 6001

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 7914

Mikaela Grotenfelt-Enegren
ylilääkäri
THL
p. 029 524 8418

sähköpostit ovat muotoa: [email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tutkimusohjelma1eriarvoisuus tutkimusohjelma2sote