Maahanmuuttaneet kokevat syrjintää Suomessa erityisesti syntyperän ja etnisyyden perusteella

Julkaisuajankohta 19.3.2024 2.00
Uutinen

Suomeen muuttaneesta aikuisväestöstä 42 prosenttia kertoi tulleensa syrjityksi edellisen vuoden aikana ja heistä peräti 75 prosenttia arvioi syrjinnän perustuneen syntyperään, etniseen taustaan tai ihonväriin. Tulos selviää THL:n MoniSuomi-tutkimuksesta.

Useimmin syrjintää syntyperään, etniseen taustaan tai ihonväriin perustuen raportoivat Afrikasta Suomeen muuttaneet miehet ja naiset sekä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta Suomeen muuttaneet miehet. Heistä syrjintää näillä perustein kokeneiden osuus oli noin 40 prosenttia kyselyä edeltäneen vuoden aikana. 

Maahanmuuttaneet kokivat harvemmin ikään ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää kuin koko väestö. Esimerkiksi maahanmuuttaneista naisista neljä prosenttia oli kokenut sukupuoleen perustuvaa syrjintää viimeksi kuluneen vuoden aikana, kun vastaava osuus koko väestön naisissa oli kahdeksan prosenttia. Suomen koko väestössä yleisimmät koetun syrjinnän syyt ovat ikä ja sukupuoli. 

Syrjintää voidaan torjua vahvistamalla yhdenvertaisuustyötä

”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että syrjintää koetaan Suomessa hyvin monenlaisista syistä. Tämän vuoksi syrjintäperusteisiin liittyvää ymmärrystä ja syrjintää torjuvaa yhdenvertaisuustyötä tulisi vahvistaa eri yhteiskunnan sektoreilla”, sanoo maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuuden tutkimusprofessori Anu Castaneda THL:stä.

”Syrjintäkokemukset heikentävät yksilöiden ja ryhmien hyvinvointia, turvallisuuden kokemusta sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti syntyperään, etniseen taustaan ja ihonväriin perustuvaa syrjintää voidaan torjua vahvistamalla antirasistista työotetta yhteiskunnan eri tasoilla”, Castaneda jatkaa. 

MoniSuomi-tutkimuksessa selvitettiin Suomessa asuvan ulkomailla syntyneen aikuisväestön terveyttä, hyvinvointia ja sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia kyselytutkimuksella vuonna 2022. Kyselyyn vastasi 7 838 henkilöä, jotka ovat itse syntyneet ja heidän vanhempansa ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. 

MoniSuomi-tutkimuksen rahoittajina toimivat työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit, sekä Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.  

Lisätietoja

MoniSuomi 2022 -tutkimuksen ilmiöraportit ja indikaattoritiedot (syrjintäkokemukset ja syrjintäperusteet)

Kansallinen tutkimus ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista (MoniSuomi) 

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille 

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivusto 

Anu Castaneda
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7848
[email protected] 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Pääsivusto tutkimusuutinen