Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille

Koulutuksen tunnuskuva, jossa kaksi henkilöä seisovat ja katsovat taivasta.

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - tietoa, taitoa, tunnetta tarjoaa laadukkaan ja kattavan tietopaketin rasismin vastaiseen työhön. Koulutuksen teemat käsittelevät rasismia ja sen ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on vähentää etnistä syrjintää ja rakenteellista rasismia tarjoamalla ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa antirasistisesta työstä.

Koulutus on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja opetusalan, sekä turvallisuusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutusta voi kuitenkin hyödyntää jokainen, joka pyrkii vahvistamaan yhdenvertaisempaa ja syrjimätöntä työotetta.

Koulutus on maksuton ja voit käyttää materiaaleja myös osana omia koulutusmateriaalejasi.

Tervetuloa oppimaan antirasismista!

Sivun alusta löytyvä lyhytdokumentti johdattaa sinut verkkokoulutuksen teemoihin. Koulutuskokonaisuus muodostuu 16 videoluennosta, joissa asiantuntijat tarjoavat tietoa ja näkökulmia aiheeseen. Jokainen luento on omalla sivullaan.

Videoluentojen yhteyteen olemme keränneet keskeiset käsitteet, puhujan esityksen sekä laatineet kysymyksiä ohjaamaan oppimistasi.

Videoluentojen avulla opit:

  • tunnistamaan rasistisia rakenteita omassa työssäsi
  • kehittämään toimintatapoja antirasistisiksi
  • käsittelemään tunteita, joita aiheen teemat saattavat herättää.

Koulutuksen videoluennot

Käy koko koulutus tai valitse sinulle sopivimmat osat

Oppilaitokset ja organisaatiot voivat hyödyntää koulutuksen materiaaleja monella tavalla. Luennot toimivat itsenäisinä tietokokonaisuuksina, joten koko opintokokonaisuuden sijaan koulutuksesta voi valita tarpeen mukaan yksittäisiä osioita.

Verkkokoulutuksen materiaalit sopivat erinomaisesti myös johto- ja esihenkilötyötä tekeville. Koulutusmateriaalia kannattaa hyödyntää oman organisaation kehittämistyössä esimerkiksi osana tiimi- ja kehittämispäiviä.

Oikotienä olemme jaotelleet laajan koulutuskokonaisuuden siten, että voit valita oman alasi ja tehtäväsi mukaan sinulle parhaiten sopivat kohdat.

Esihenkilöille/ johtajille

Sosiaali- ja terveysalalla toimiville

Koulutus- ja kasvatusalalla toimiville

Suojelualalla toimiville

Verkkokoulutuksen tekijät

Tämä koulutus on kehitetty osana Valtioneuvoston toimintaohjelmaa Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelma rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.

Sisältö on laadittu yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen kohderyhmään kuuluvien ammattilaisten, tutkijoiden ja antirasismin asiantuntijoiden kanssa. Työryhmän jäsenet edustavat eri toimialoja ja toimivat julkisella ja yksityissektorilla sekä kansalaisjärjestöissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on johtanut hankkeen toteutusta, koordinoinut ja ohjannut sisältöjen suunnittelua sekä osallistunut tuotannon toteuttamiseen.

Hankekumppanina verkkokurssin kehittämisessä on ollut Tuotantoyhtiö Opetuselokuvat oy, joka on tuottanut ja ohjannut hankkeen videot ja osallistunut hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat olleet sekä hankkeen yhteistyötahoja sisällöllisesti että rahoittajia. Pääosa hankkeesta on rahoitettu Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF).