Maahanmuuttaneiden terveyspalveluita ja tartuntatautien ehkäisyä koskevia suosituksia päivitetty

Julkaisuajankohta 25.9.2023

THL on päivittänyt maahanmuuttaneiden terveyspalveluita ja tartuntatautien ehkäisyä koskevia suosituksia. Maahanmuuttaneilta seulottavia tartuntatauteja ovat tuberkuloosi, HIV, hepatiitti B, hepatiitti C, kuppa ja suolistoloiset. Merkittävimpiä päivityksiä ovat alle 16-vuotiaiden tuberkuloosin seulonnassa käyttöön otettava IGRA-testi ja hepatiitti C -seulontojen aloittaminen.

Päivitetyt ohjeet koskevat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lisäksi myös muista, esimerkiksi työperäisistä syistä tai opiskelujen takia Suomeen muuttaneita henkilöitä. 

Seulonnoissa otetaan maakohtaisten suositusten ja mahdollisten oireiden lisäksi huomioon yksilölliset tekijät kuten aikaisempi oleskelu konfliktialueella tai pakolaisleirillä, sekä muut riskitekijät kuten huumeiden pistoskäyttö, miesten välinen seksi, seksityö ja vankilatausta. 

IGRA-testi käyttöön lasten ja nuorten tuberkuloosiseulonnoissa

Alle 16-vuotiaiden lasten tuberkuloosin seulontaan suositellaan jatkossa käytettäväksi keuhkojen röntgenkuvan sijaan ensisijaisesti IGRA-testiä, jolla voidaan havaita aktiivisen tuberkuloosin lisäksi myös piilevä tauti. Keuhkojen röntgenkuva voidaan ottaa, jos IGRA-testi ei ole saatavilla. 

Alle 7-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole aiemmin saaneet BCG-rokotusta tai joilta ei löydy BCG-rokotusarpea, annetaan rokotus sen jälkeen, kun on varmistettu, että IGRA-testi on negatiivinen.

Tuberkuloosin seulontaa tarjotaan syntymämaasta riippumatta kaikille pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Muiden maahanmuuttaneiden kohdalla tuberkuloosin seulontaa suositellaan taudin riskimaista tuleville. Riskimaiksi luokitellaan maat, joissa tuberkuloosin ilmaantuvuus on yli 100/100 000/vuosi tai joissa lääkkeille vastustuskykyinen MDR-tuberkuloosi on yleinen.

Myös C-hepatiitti mukaan seulottaviin tauteihin

Jatkossa myös hepatiitti C kuuluu maahanmuuttaneilta seulottaviin tartuntatauteihin. Kansallisen C-hepatiittistrategian ja maahanmuuttaneiden seulonnan avulla pyritään saamaan tartunnan saaneet seurannan ja hoidon piiriin ja pidemmällä tähtäimellä hoitamaan kaikki hepatiitti C:n kantajat uusien tartuntojen rajaamiseksi.

Hepatiitti C:n seulontaa suositellaan maahanmuuttaneille yksilöllisten riskitekijöiden perusteella sekä silloin, kun he tulevat maasta, jossa hepatiitti C -kantajuuden esiintyvyys on vähintään kaksi (2) prosenttia. 

HIV:n ja hepatiitti B:n seulonta perustuu taudin esiintyvyyteen maahanmuuttaneen syntymämaassa ja näiden tautien seulontaan osallistuvilta seulotaan myös kuppa. Suolistoloiset seulotaan niiltä alle 16-vuotiailta, joiden lähtömaa sijaitsee Kaakkois-Aasiassa, Intian niemimaalla tai Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 

Kaikki seulontoja, lasten BCG- ja vastasyntyneiden hepatiitti B -rokotuksia koskevat suositukset on päivitetty maalistalle, joka löytyy THL:n verkkosivuilta. Saavutettavuussyistä maalistaa ei ole mahdollista julkaista PDF-muotoisena taulukkona.

Lisätiedot

Maahanmuuttaneiden terveyspalvelut ja tartuntatautien ehkäisy (THL)

Maahanmuuttaneet ja tartuntatautien seulonta (THL)

Maakohtainen suositus tartuntatautien seulontaan (THL)

Aino Pennanen 
asiantuntijalääkäri
THL
p. 029 524 7464
[email protected]
 

Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus