Opas sosiaali- ja asiakastietojen käsittelystä täydentää kirjaamisen kokonaisuutta

Julkaisuajankohta 24.5.2024 9.59
Uutinen

STM on julkaissut Oppaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Opas tukee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiakastietojen käsittelyä, kun tietoja kirjataan vuoden 2024 alussa voimaan astuneen uuden asiakastietolain vaatimusten mukaisesti. Soveltamisopasta tarvitaan, jotta asiakastietolakia voidaan toteuttaa käytännössä.

Soveltamisopasta voi hyödyntää myös muiden THL:n tukimateriaalien yhteydessä, esimerkiksi Kanta-palvelujen toimintamallien, käsikirjojen ja kirjaamisoppaiden ohessa. Soveltamisopas onkin tarkoitettu kaikille, joiden työtehtävät liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyyn.

Opas on julkaistu THL:n Yhteistyötilat -julkaisualustalle, josta se on saatavilla sekä selailtavana verkkojulkaisuna että ladattavana pdf-tiedostona. Oppaan ensimmäistä versioita kirjoitettaessa asiakastietolakiin on jo valmisteilla ensimmäinen muutosehdotus, joten seuraava versio oppaasta päivitetään jo vuoden 2024 aikana.

Kirjaamisoppailla täydennetään asiakas- ja potilastietojen käsittelyn kokonaisuutta

THL tuottaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. 

Sosiaalihuollon asiakastyön kirjaamisen tärkeimpiä tukimateriaaleja ovat Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille sekä rakenteisen kirjaamisen palvelukohtaiset materiaalit. Myös Sosmeta-palvelun sisältö on alan ammattilaisten käytettävissä.

"Asiakastyön kirjaaminen on osa asiakastyön sisältöä", sanoo johtava asiantuntija Antero Lehmuskoski. Asiakasta voi tukea myös laadukkailla asiakastyön kirjauksilla. Siksi panostamme sosiaalihuollon henkilöstön tukemiseen määrittelyjen ja ohjeistuksen avulla kirjaamiskäytäntöjen kehittämisessä, Lehmuskoski painottaa.

Terveydenhuollon ammattilaisille THL on tuottanut toimintamallit Kanta-palvelujen käytössä ja eri ammatti- ja palvelualojen kirjaamisoppaita.

”Potilastiedon käsittelyssä on huomioitava monia vaatimuksia, joiden hallintaa ohjaamme erilaisten tukimateriaalien avulla”, toteaa erityisasiatuntija Taina Kauvo. Kirjaajilla on keskeinen merkitys potilaan hoitotietojen tuottamisessa ja heitä pyritään tukemaan ajantasaisilla oppailla. Laadukas potilastieto on hyödyksi kaikille - niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin kansalaisillekin ja heidän puolestaan asioiville.

Sosiaalihuollon palveluissa kirjattavista potilastiedoista on myös oheistus valmisteilla. Se julkaistaneen syksyllä 2024.

Opas sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (yhteistyotilat.fi)

Uutinen STM 17.5.2024: Opas sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä on julkaistu

Terveydenhuollon kirjaamisohjeet
Sosiaalihuollon kirjaamisohjeet
Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (yhteistyotilat.fi)

Tallenteita ja esitysmateriaaleja osaamisen tueksi on koostettu Tiedonhallinnan koulutusmateriaalit-sivulle

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta sostiedonhallinta